Αρχείο ετικέτας La Grèce sur les ruines de Missolonghi

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

,

Εὐγενίου Ντελακρουᾶ «Ἡ Ἑλλὰς στὰ ἐρείπια τοῦ Μεσολογγίου (La Grèce sur les ruines de Missolonghi)» .

.

Δοξαστικὸ τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου

.

Τοῦ Γ. Aθανασιάδη-Νόβα

.

Ἀπό «Τὸ Εἰκοσιένα» Πανηγυρικοί Λόγοι Ἀκαδημαϊκῶν, ἐκδ. Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη, Ἀθῆναι 1977.

«[ ] Στέκει ὁ Σουλιώτης «ὁ καλὸς
παράμερα καὶ κλαίει.
—Ἔρμο τουφέκι σκοτεινό,
τί σ’ ἔχω ἐγῶ στὸ χέρι;
ὁποὺ σὺ μοὔγινες βαρὺ
κι ὁ Ἀγαρηνὸς τὸ ξέρει;
» Συνέχεια ανάγνωσης ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ