Αρχείο ετικέτας Le Petit Tambour au Siege de Nikopolis

Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (12/10/1798)

,

Γιὰ πολλὰ χρόνια μετὰ τὸν χαλασμὸ τῆς Πρέβεζας, κυκλοφοροῦσε στὴ Γαλλία ἡ σοκολάτα «Chocolate Poulain» ἡ ὁποία ἀπεικόνιζε τὸν «Μικρὸ Γάλλο τυμπανιστὴ στὴ μάχη τῆς Νικόπολης» [Le Petit Tambour au Siege de Nikopolis] λίγο πρὶν ἀποκεφαλισθεῖ.
Γιὰ πολλὰ χρόνια μετὰ τὸν χαλασμὸ τῆς Πρέβεζας, κυκλοφοροῦσε στὴ Γαλλία ἡ σοκολάτα «Chocolate Poulain» ἡ ὁποία ἀπεικόνιζε τὸν «Μικρὸ Γάλλο τυμπανιστὴ στὴ μάχη τῆς Νικόπολης» (Le Petit Tambour au Siege de Nikopolis)  λίγο πρὶν ἀποκεφαλισθεῖ.
.

……….Στὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1798, ἡ πόλη τῆς Πρέβεζας ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, παρὰ τὴν ἡρωική ἀντίσταση τῆς Γαλλικῆς φρουρᾶς τῶν γρεναδιέρων τοῦ στρατηγοῦ La Salchette (Λὰ Σαλσέτ), τῶν 200 Πρεβεζάνων πολιτοφυλάκων καὶ 70 μαχητῶν τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Ζαχαράκη ἀπό τὴν Καμαρίνα στὴν ὀχυρωμένη θέση τῆς ἀρχαίας Νικόπολης. (Γιά πολλά χρόνια μετά τον χαλασμό τής Πρέβεζας, κυκλοφορούσε στην Γαλλία η σοκολάτα «Chocolate Poulain» η οποία απεικόνιζε τον «Μικρό Γάλλο τυμπανιστή στην μάχη τής Νικόπολης»  “Le Petit Tambour au Siege de Nikopolis”  λίγο πριν αποκεφαλισθεί). Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (12/10/1798)