Αρχείο ετικέτας ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

..

Αἱ βάσεις τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτεύματος

.

……….Ἡ πολιτικὴ θεωρία τῶν Βυζαντινῶν διαμορφοῦται εἰς ὀργανικὸν σύνολον, εἰς ὅ ἐπικρατεῖ ἄκρα ἱεράρχησις. Ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ πολιτειακοῦ οἰκοδομήματος εἶναι ὁ αὐτοκράτωρ. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ