Αρχείο κατηγορίας ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΟΥΣΙΟΣ

,

,

Γούσης

,

Γούσης Λάμπρος, ὁ καὶ Ῥεγγίνας καλούμενος. 

……….Σουλιώτης ὁπλαρχηγὸς διαπρέψας κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄ καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΘ΄αιῶνος εἰς τοὺς κατὰ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων ἀγῶνας τοῦ Σουλίου. Ὑπηρετήσας εἰς τὰ [Σουλιώτικα] ἀλβανικὰ τάγματα τῆς Κερκύρας καὶ εἰς τὸν στρατὸν τοῦ βασιλέως Νεαπόλεως, ἐπέστρεψεν εἰς τὸ Σούλι. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΟΥΣΙΟΣ

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝ ΜΑΧΜΟΥΤ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1832

,

Henri Decaisne - «Un Souliote en Embuscade» 1826 Σουλιώτης σε ενέδρα
Henri Decaisne – «Un Souliote en Embuscade» 1826 Σουλιώτης σε ενέδρα

 

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝ ΜΑΧΜΟΥΤ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1832 (12/12/1832)

……….Ο Σουλτὰν Μαχμούτ, διοικητὴς τῆς περιοχῆς, ἀποφάσισε τὴν ῥιζικὴ καταστροφὴ ὅλων τῶν εἰς τὸ κράτος του καπετάνων Σουλιωτῶν, διότι ἡ ἔνοπλη δύναμίς τους ἦταν ἐπικίνδυνη καὶ θὰ διευκόλυνε τὰ μέγιστα τὴν πρόοδο τῆς  ἐλεύθερης Ἑλλάδος. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝ ΜΑΧΜΟΥΤ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1832

ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ (Σούλι, 1801-Αθήνα 9/3/1855)

 

Λιθογραφία τού Krazeisen Karl. Εθνική Πινακοθήκη.
                                                                                                                                              Πολέμαρχος τού 1821 και Πρωθυπουργός τής Ελλάδος (Σούλι, 1801-Αθήνα 9/3/1855)

.

Επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο τού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΡΕΖΗ: «Ο ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ»

 ,

Το Σούλι προπομπός τού ’21 και ο Κίτσος Τζαβέλας. Η συμβολή των Αρματολών και Κλεφτών

.

……….Ο ήρωας Κίτσος Τζαβέλας γεννήθηκε στο Σούλι το 1801. Γαλουχήθηκε με τα νάματα τής θρυλικής μάνας του, Δέσπως, αδελφής τού οπλαρχηγού τού ’21 Ζώη Πάνου από την Παραμυθιά Σουλίου.  Συνέχεια ανάγνωσης ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ (Σούλι, 1801-Αθήνα 9/3/1855)

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΘΑΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (8-9/8/1823)

.

Πίνακας τοῦ Ludovico Lipparini, ποὺ βρίσκεται εις τὸ μουσεῖον Τεργέστης.
Πίνακας τοῦ  Λουδοβίκου Λιπαρίνι  (Ludovico Lipparini), ποὺ βρίσκεται εις τὸ μουσεῖον Τεργέστης.
Ἡ μάχη τοῦ Καρπενησίου

.

………. Τὴν νύχτα 8-9 Αὐγούστου 1823, ὁ Μάρκος Μπότσαρης μὲ 450 Σουλιώτας ἐνεργεῖ θυελλώδη νυκτερινὴν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ παρὰ τὸ Καρπενήσιον (Κεφαλόβρυσο) τουρκικοῦ στρατοπέδου, τὸ ὁποῖον ἠρίθμει ἄνω τῶν 5.000 ἀνδρῶν, καὶ ἐπωφελούμενος τῆς προκληθείσης συγχύσεως, προξενεῖ εἰς τοὺς ἐχθροὺς τρομακτικὴν φθοράν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΘΑΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (8-9/8/1823)

ΖΑΛΟΓΓΟ – 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1803

,

Ἔργο τοῦ Ary Scheffer μὲ τίτλο: Οἱ Σουλιώτισσες

,

……….Στὶς 18 Δεκεμβρίου 1803, δύο ἡμέρες μετὰ τὸ ὁλοκαύτωμα στὸ Κούγκι, μὲ συνεχεῖς σκληρὲς μάχες μεταξὺ τῶν διασωθέντων Σουλιωτῶν καὶ τῶν τουρκαλβανικῶν ὀρδῶν τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, περίπου ἑξῆντα Σουλιώτισσες, προτίμησαν ἀντί τὴν αἰχμαλωσία, νὰ καταγκρεμιστοῦν μὲ τὰ παιδιὰ τους σ΄ ἕνα “χορὸ θανάτου” ποὺ ἔμεινε γνωστὸς στὴν ἱστορία ὡς «χορὸς τοῦ Ζαλόγγου».

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὴν «Ἱστορία τοῦ Σουλίου, Περραιβοῦ, κεφ. ΚΑ’.σελ.111- 113.  Συνέχεια ανάγνωσης ΖΑΛΟΓΓΟ – 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1803

Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ

,

Κέρινο ὁμοίωμα τοῦ ἱερομόναχου Σαμουῆλ, δημιουργημένο ἀπό τὸν κύριο Παῦλο Βρέλλη. Ἐκτίθεται στὸ Μουσεῖο Ἑλληνικῆς Ἱστορίας-Κέρινα Ὁμοιώματα. Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος, «Τὸ πρόσωπο τοῦ Σαμουῆλ, ..τὸ ἔφτιασα ἀπό περιγραφὲς ποὺ βρῆκα σὲ βιβλία, καὶ εἰδικά στὸ βιβλίο “Βίοι Παράλληλοι”, τοῦ Γραμμενοχωρίτη Ἀναστάσιου Γοῦδα (1816-1882). Ἀναφέρει γιὰ τὸν Σαμουῆλ πάρα πολλὰ φυσιογνωμικὰ στοιχεία, ὅπως χρῶμα ματιῶν, γένια, βλέμμα, κ.ἄ.

,

……….Στὶς 16 Δεκεμβρίου τοῦ 1803, ὁ  ἱερομόναχος Σαμουήλ, βάζει φωτιὰ στὴν πυριτιδαποθήκη τοῦ ὀχυροῦ Κούγκι, καὶ ἀνατινάσσεται μαζὺ μὲ τρεῖς Σουλιῶτες καὶ ἀρκετούς τουρκαλβανούς. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (+10/4/1826)

.

.

Σιαδήμας Κώστας 

.

……….Σουλιώτης την καταγωγή, κατά την οικογενειακή παράδοση, ο Κώστας Σιαδήμας, έφυγε απ’ το Σούλι, άγνωστο πότε, με τον πατέρα του Ιωάννη, τη μάνα του Σοφία και τους αδελφούς του. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (+10/4/1826)

ΣΟΥΛΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ (Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ)

 

.

.

Σουλιώται και Σουλιώτισσαι
(Ο θρυλικός χορός του Ζαλόγγου)

.

……….Την επαύριον λαβόντες τους ομήρους και τα αναγκαία φορτηγά ζώα, διηυθύνθησαν προς τήυ Πάργαν, αποσπασθέντες από τας αγκάλας της γλυκείας Πατρίδος και συνοδευόμευοι υπό κοπετών και θερμών δακρύων, ο Δήμος Δράκος, Φώτος Τζαβέλλας, Τζίμας Ζέρβας, Γκόγκας, Δαγκλής και λοιποί φύλαρχοι. Ούτοι έχοντες μεθ’ εαυτών τα δύο σχεδόν τρίτα των συμπολιτών επορεύθησαν εις την Πάργαν. Εξ άλλου ο Κίτζος Βότζαρης, Κουτζονίκας, Φωτομάρας με τους ιδικούς των διεβιβάσθησαν, οι μεν εις Βουλγαρέλι, οι δε εις Ζάλογγον. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΟΥΛΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ (Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ)