Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (5/10/610 – 11/2/641)

.

Ἡράκλειος - Αὐτοκράτωρ τῆς Ῥωμανίας

……….Ὁ Ἡράκλειος, γεννήθηκε στὴν Καππαδοκία. Ὁ πατέρας του, Ἡράκλειος καὶ αὐτός, πιθανῶς ἀρμενικῆς καταγωγῆς, ἦταν στρατηγὸς ὁ ὁποῖος εἶχε διακριθεῖ γιὰ τὴν γενναιότητά του στοὺς πολέμους ἐναντίον τῶν Περσῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Μαυρικίου καὶ πρὶν ἀπό τὴν ἀνάρρηση τοῦ Χοσρόη B’ στὸν θρόνο τῆς Περσίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (5/10/610 – 11/2/641)