Αρχείο κατηγορίας ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ – ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

..

Ὀδυσσέας Ἔργο τοῦ Γιάννη Νίκου
Ὀδυσσέας Ἔργο τοῦ Γιάννη Νίκου

,

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

Ἕνας προβληματισμὸς πολλῶν χιλιάδων ἐτῶν

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

.

……….Τὸ ζήτημα τοῦ τρόπου ἀντιμετωπίσεως τῶν αἰχμαλώτων πολέμου καὶ γενικὰ τῶν θυμάτων μιᾶς ἔνοπλης συγκρούσεως δὲν εἶναι πρόβλημα τοῦ καιροῦ μας. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ – ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

,

Ἐπιτύμβιο ἀνάγλυφο ἐξαιρετικῆς τέχνης, τοῦ 470-460 π.Χ., ποὺ βρέθηκε στὰ Φάρσαλα Θεσσαλίας καὶ πουλήθηκε στὸ Λοῦβρο τὸ 1863. Ἀριθμός καταλόγου Ma 701. Τὸ μετέφερε, προφανῶς γιὰ νὰ τὸ….προφυλάξῃ, ὁ Γάλλος περιηγητὴς L. Heuzey. «L’Exaltation de la fleur» «Ἡ ἐξύμνηση τῶν ἀνθέων». Provenance et fabrication : Pharsale (Thessalie). Mission Heuzey et Daumet, 1863. Département des Antiquités grecques.

 

……….Στὶς 9 Αὐγούστου τοῦ 48 π.Χ., κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ῥωμαϊκοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἡ Φάρσαλος τῆς Θεσσαλίας ἔγινε τὸ πεδίο μάχης στὸ ὁποῖο ὁ Ἰούλιος Καίσαρας, παρ’ ὅλο ποὺ ἀριθμητικά μειονεκτοῦσε ἔναντι τῶν στρατευμάτων τοῦ Γάϊου Πομπήιου, νίκησε. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΥΣΙΣ-ΔΙΔΑΧΗ-ΑΣΚΗΣΙΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

,

,

ΦΥΣΙΣ-ΔΙΔΑΧΗ-ΑΣΚΗΣΙΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 .

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

.

……….[ ] Ὁ  Ὅ μ η ρ ο ς, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀρχαιότερου ἀριστοκρατικοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, καθορίζει τὸν στόχο τῆς ἀγωγῆς τῆς ἐποχῆς του μὲ τὸν στίχο αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων (Ζ 208), τὸν ὁποῖο ὁ Ἱππόλοχος ἀπηύθυνε στὸν υἱὸν του Γλαῦκο, ὅταν τὸν ἔστελνε στὴν Τροία. Συνέχεια ανάγνωσης ΦΥΣΙΣ-ΔΙΔΑΧΗ-ΑΣΚΗΣΙΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Χώρος αφιερωμένος στην λατρεία τού Ναπαίου Απόλλωνα στην θέση Κλοπεδή τής Αγίας Παρασκευής.

.

ΑΠΟ ΤΟΝ 8ο ΕΩΣ ΤΟ 2ο Π.Χ. ΑΙΩΝΑ
.
.

……….Το πέρασμα από τα χρόνια τής προϊστορίας στην ιστορική εποχή βρίσκει την Λέσβο πανέτοιμη από κάθε άποψη να ξεκινήσει ένα λαμπρό ιστορικό δρόμο., με αποτέλεσμα να καταστήσει έντονη την παρουσία της μέσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και να διεκδικεί αξιόλογο μερίδιο από την δημιουργία τού ανεπανάληπτου αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

«ΦΑΙΔΩΝ» ΠΛΑΤΩΝΟΣ-Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

,

Ζὰκ Λουί Νταβίντ. Μελέτη μορφῆς, ἀπό τὸν ζωγραφικό πίνακα μὲ θέμα τὸν θάνατο τοῦ Σωκράτη. (Figure Study for τhe Death of Socrates Jacques Louis David Black chalk, stumped, heightened with white chalk on beige paper).
Ζὰκ Λουί Νταβίντ. Μελέτη μορφῆς, ἀπό τὸν ζωγραφικό πίνακα μὲ θέμα τὸν θάνατο τοῦ Σωκράτη. (Figure Study for τhe Death of Socrates Jacques Louis David Black chalk, stumped, heightened with white chalk on beige paper).

 

Σωκράτης ἀνακαθιζόμενος… (Πλάτωνος Φαίδων, 59b1-c1)

Βασίλειος Μπετσᾶκος, Φιλολογικὴ 131.

……….Μὲ τὸ προκείμενο ἄρθρο θέλω νὰ δείξῳ πόσο στενὰ συνδεδεμένος εἶναι οἱ συντακτικὲς δομές, οἱ λεξιλογικὲς ἐπιλογὲς καὶ οἱ λογοτεχνικὲς φόρμες ἑνὸς πλατωνικοῦ κειμένου μὲ τὴν ἴδια του τὴν φιλοσοφικὴ διδασκαλία (στὴν περίπτωσή μας τὴν διδασκαλία γιὰ τὴν οὐσιώδη ἑνότητα ἡδέος καὶ λυπηροῦ). Ὡς πεδίο ἀναφορᾶς καὶ μελέτης λαμβάνω ἕνα πολὺ γνωστὸ ἀπόσπασμα ἀπό τὸν Φαίδωνα· τὴν σκηνὴ στὸ δεσμωτήριο, ὅταν ὁ Σωκράτης συναντᾶ τοὺς ἀφοσιωμένους μαθητὲς του, ποὺ ἔρχονται νὰ τὸν ἐπισκεφτοῦν γιὰ τελευταία φορὰ (τὴν ἐπαύριο ἐκτελείται ἡ ποινή). Τόσο ὁ συγκεκριμένος διάλογος, ὅσο καὶ τὸ συγκεκριμένο ἀπόσπασμα, μποροῦν νὰ θωρηθοῦν κείμενα ἁπολύτως ἀντιπροσωπευτικά τοῦ πλατωνικοῦ λόγου (γραφῆς καὶ σκέψης). Συνέχεια ανάγνωσης «ΦΑΙΔΩΝ» ΠΛΑΤΩΝΟΣ-Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

,

.
Ταφικὲς Πρακτικές

……….Στὴν Ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου ὑπῆρχε ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ νεκρὸς κατευθύνονταν πρὸς τὸν Ἄδη, ἀντίληψη ποὺ κυριάρχησε καὶ κατὰ τὴν Κλασικὴ Περίοδο. Τὸν 5ο αἰ. π.Χ. ἡ διαδικασία αὐτὴ γίνονταν σταδιακά. Ἀπαιτούνταν ἡ καθοδήγηση τοῦ Χάρου καὶ τοῦ Ἑρμοῦ Ψυχοπομποῦ  προκειμένου νὰ περάσῃ ἡ ψυχὴ στὸν Κάτω Κόσμο. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ