Αρχείο κατηγορίας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

.

Μοναστήρι Βόρειας Μακεδονίας

.

Μοναστήρι - Ο τετραγωνικός πύργος

……….«Τὸ Μοναστήρι θὰ ἀρχίση νὰ ἀναπτύσσεται ραγδαῖα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνα ὅταν πλήθη ἀπὸ Ἕλληνες πρόσφυγες συνέρρευσαν ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὴν Μοσχόπολη καὶ ἀλλοῦ, φεύγοντας ἀπὸ τὴν ἀγριότητα τῶν τουρκαλβανῶν. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

,

Γυμναστικὲς ἐπιδείξεις στὸ ἑλληνικὸ Παρθεναγωγεῖο Μοναστηρίου.
Γυμναστικὲς ἐπιδείξεις στὸ ἑλληνικὸ Παρθεναγωγεῖο Μοναστηρίου.

 

Η Μακεδονία (Πελαγονία) πριν τον Μακεδονικό Αγώνα έως και τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

……….(…) Η παρουσία των Γάλλων προξενικών πρακτόρων στην Θεσσαλονίκη, στο Μοναστήρι, στις Σέρρες και στην Καβάλα κατά την διάρκεια τού 19ου αιώνα, εξασφάλιζε στην γαλλική διπλωματία μία αντικειμενική και ανάγλυφη εικόνα γιά την κατάσταση που επικρατούσε στον νευραλγικό αυτό χώρο κατά την χρονική εκείνη περίοδο. Η αντικειμενική θεώρηση τής γεωγραφικής ζώνης τής Μείζονος Μακεδονίας εκ μέρους των Γάλλων διπλωματικών εκπροσώπων, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο μακεδονικός χώρος υπήρξε γιά πολλές δεκαετίες ουδέτερος γιά τα ζωτικά γαλλικά πολιτικά συμφέροντα. Αντίθετα στο οικονομικό πεδίο, η γαλλική πολιτική επεδίωξε πρώτη απ’ όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, ήδη από τις αρχές τού 16ου αιώνα, την οικονομική και εμπορική διείσδυση στην Μακεδονία, όπως και σ’ ολόκληρη την οθωμανική επικράτεια. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία)

 

5

……….

  1. Δρόμος και θέσεις στην Λύγκο, την Πελαγονία και την Δερρίοπο.

……….[…] Όπως έχουμε δει από την περιγραφή τού Πολυβίου γιά την Εγνατία οδό, οι Λυγκηστές κατελάμβαναν την πεδιάδα νοτίως τής Ηρακλείας (Στράβων C 323 “διὰ Ἡρακλείας καὶ Λυγκηστῶν”). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία)

ΤΟ ΚΡΟΥΣΟΒΟ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

.

,

Τοῦ Τσότσου Γεώργιου

……….Τὰ δεινὰ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Κρουσόβου ἀπὸ τὴν ψευδοεπανάσταση τῶν βουργάρων καὶ τὰ ἀντίποινα τῶν τούρκων (2-11 Αὐγούστου 1903 – ν. ἡμ.). Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΚΡΟΥΣΟΒΟ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΠΟΥΚΟΒΟ

.

Μπούκοβο Μοναστηρίου Βόρειας Μακεδονίας

 

.

.

Μπούκοβο Μοναστηρίου (1914 -1918)

.

«Κάπου μιά ώρα απόσταση απ’ το Μοναστήρι, στην πλαγιά του πιο κοντινού βουνού και μέσα σ’ ένα δάσος από οξυές και βελανιδιές, είναι το γραφικό Μπούκοβο με το παλιό μοναστήρι. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΠΟΥΚΟΒΟ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ

.

Στρώμνιτσα Βόρειας Μακεδονίας

.

.

Στρώμνιτσα – Βόρεια Μακεδονία 

.

«Η Στρώμνιτσα είναι το αρχαίο Αστρείον, Αιστραίον ή Αστέριον, η περίφημη Τιβεριούπολη των Βυζαντινών, πού στέκεται πίσω από τη λίμνη Δοϊράνη.

Η περιοχή της βρίθει από αρχαιοελληνικά ευρήματα, όπως αγάλματα, αγγεία, νομίσματα και άλλα, ενώ πολλές ελληνικές επιγραφές βρέθηκαν κατά καιρούς.

Στη θέση Κλειδί της κοιλάδας της Στρώμνιτσας, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος Β’ ο αποκαλούμενος και Βουλγαροκτόνος κατατρόπωσε τον στρατό τού τσάρου των Βουλγάρων Σαμουήλ, 27-29 Ιουλίου 1014. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ