Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία)

 

5

……….

  1. Δρόμος και θέσεις στην Λύγκο, την Πελαγονία και την Δερρίοπο.

……….[…] Όπως έχουμε δει από την περιγραφή τού Πολυβίου γιά την Εγνατία οδό, οι Λυγκηστές κατελάμβαναν την πεδιάδα νοτίως τής Ηρακλείας (Στράβων C 323 “διὰ Ἡρακλείας καὶ Λυγκηστῶν”). Τα όριά τους στα δυτικά ήταν οι πλαγιές τού όρους Περιστέρι και τού όρους Βίτσι, νοτίως η Μάλα Ρέκα, όπου πρέπει να έφθασαν μαζί με τους Εορδούς και προς ανατολάς οι πλαγιές τού Βαρνούντα. Στα βόρεια η ίδια η φύση έθετε ένα όριο στον χώρο όπου η πεδιάδα στένευε, κάπου λιγότερα ή περισσότερο κοντά στα σύγχρονα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. Τα όρια εδώ ήταν ανοιχτά και δύσκολο να φυλαχθούν. Η πιθανότητα που πάντα προσφερόταν στους Λυγκηστές, ήταν η επέκταση τής περιοχής τους στα βόρεια γιά να περιλάβουν σ΄ αυτήν το Μοναστήρι και να καταλάβουν το  πέρασμα που οδηγούσε δυτικά προς την Λυχνιδό.

……….Αυτή η πιθανότητα έγινε πραγματικότητα από τον Φίλιππο Β΄ που υπέταξε όλους τους λαούς ως την λίμνη Λυχνίτιδα (Αχρίδα). Φαίνεται ότι επέκτεινε την χώρα των Λυγκηστών, την Λύγκο, γιά να συμπεριλάβει σ’ αυτήν το Μοναστήρι και την περιοχή τού Ρέσεν. Ωστόσο, η παράδοση ότι η πεδιάδα προς τα βόρεια ανήκε στην Πελαγονία, εξακολουθούσε να μένει ζωντανή. Ήταν μία γεωγραφική αλήθεια και πιθανώς γι΄ αυτό τον λόγο η πόλη Ηράκλεια, 2 χλμ νοτίως τού Μοναστηρίου, εμφανίζεται στον Παρισινό Κώδικα τού Πτολ. 3.12.30 ως «Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία», ενώ ακόμη κατά το 553 μ.Χ. ο επίσκοπός της, ονομαζόταν «ἐπίσκοπος Ἡρακλείας Πελαγονίας» ἤ «Ἡρακλείας Πελαγόνων»(Pelagonensis).

2

Πηγή: «Ιστορία τής Μακεδονίας» (Α΄), Ν.Τζ.Λ. Χάμοντ, σ. 76

***

3

.

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

……….Η ίδρυση τής αρχαίας Ηράκλειας (Μοναστήρι), σύμφωνα με την τοπική μυθολογία, συνέβη ως εξής:

……….Όταν χτίστηκε η Καστοριά (και οι άλλες πόλεις και οι συνοικισμοί τής περιοχής, όπως η Λαπίνα, η Μελισσός, η Καλλιρόη, η Αρμονία, το Άργος Ορεστικό και τελευταία η Φλωρίς (Φλώρινα), γιά να ολοκληρωθεί όλο το δίκτυο των πόλεων που θα κρατούσε σε ασφάλεια την χώρα, σύμφωνα με ένα παλαιό χρησμό προς τον Κάστορα, τον ιδρυτή τής Καστοριάς, έπρεπε να χτιστεί και η τελευταία πόλη.

……….Το γεγονός ότι στα άγνωστα εκείνα μέρη αναπτύχτηκε ένα τόσος απίστευτος πολιτισμός και μία τέτοια ανέλπιστη πρόοδος, σχολιάστηκε στον Όλυμπο από τους αθάνατος Θεούς, και όλοι δείξανε τον θαυμασμό τους. Ο μεγαλύτερος ήρωας εκείνης τής εποχής, ο Ηρακλής, μαθαίνοντας αυτό το γεγονός, χάρηκε πολύ, γιατί αυτό έγινε από τους δύο καλούς του φίλους, τον Κάστορα και τον Ίδα, τους βασιλιάδες τής Καστοριάς και τής Αρμονίας, κι αποφάσισε να τους επισκεφτεί γιά να τους εκδηλώσει την χαρά του γιά την προκοπή τής περιοχής τους αλλά και γιά να τους ανακοινώσει την επιθυμία του να χτιστεί άλλη μία πόλη με τ’ όνομά του.


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

***

Αφήστε μια απάντηση