Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Β΄ΟΙ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΝΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΙΔΟΣ (6/10/359 μ.Χ.)

,

.

Η κατάσταση στο Περσικό μέτωπο

……….Από το καλοκαίρι τού 357 και γιά τα επόμενα δύο χρόνια, ο Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Β΄ (Flavius Iulius Constantius), χρησιμοποίησε το Σίρμιο ως ορμητήριο γιά τους επιτυχείς πολέμους που διεξήγαγε εναντίον Σαρματών και Κουάδων, αποκαθιστώντας το σύνορο τού Δουνάβεως στα βορειοδυτικά τής Αυτοκρατορίας. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Β΄ΟΙ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΝΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΙΔΟΣ (6/10/359 μ.Χ.)

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΒΙΑΝΟΣ (27 ΙΟΥΝΙΟΥ 363 – 17 Φεβρουαρίου 364).

,

,

Αὐτοκράτορας Ἰοβιανός (27/6/ 363  –  17 /2/364)

.

……….Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ στὶς 26 Ἰουνίου τοῦ 363 καὶ τὴν ἄρνηση τοῦ στενοῦ φίλου καὶ συνεργάτη του, Σαλουτίου, νὰ τὸν διαδεχθῇ, οἱ ἀρχηγοί τῶν στρατιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως πρόσφεραν τὸν θρόνο στὸν «πριμικήριο τῶν δομεστίκων» Συνέχεια ανάγνωσης ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΒΙΑΝΟΣ (27 ΙΟΥΝΙΟΥ 363 – 17 Φεβρουαρίου 364).

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

,

,

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ.

 

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὴν 4η ἔκδοση τοῦ βιβλίου: «Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ. Ἄπαντα τὰ δημοσιευμένα ποιήματα». Μὲ ἀναλυτικὸ φιλολογικό, ἱστορικὸ καὶ αἰσθητικὸ σχολιασμὸ ἀπὸ τοὺς Ῥένο, Ἧρκο καὶ Στάντη Ἀποστολίδη.

 «….Ἀπέναντι στὴν Ἱστορία καὶ τὴν παγκόσμια Λογοτεχνία, ποὺ τάχθηκαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀναφανδὸν ὑπὲρ ἤ κατὰ τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡ «τρίτη», ἐφεκτικὴ στάση ποὺ υἱοθέτησε ὁ Ἀλεξανδρινός, τοῦ ἄφηνε καὶ τὴ μεγαλύτερη δυνατότητα γιὰ τὴ χαρακτηριστικὴ τῆς ποίησής του ἀμφίπλευρη εἰρωνεία….». Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

,

,

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

,

Κείμενο: Εὐάγγελος Α.Φιλίππου, Ἱστορικός Ἐρευνητής-Συγγραφέας.

,

……….Μία ἀπό τὶς πλέον διφορούμενες φυσιογνωμίες στὴν μακραίωνη βυζαντινὴ ἱστορία, ὑπῆρξε χωρὶς ἀμφιβολία ὁ αὐτοκράτορας Ἰουλιανός, Συνέχεια ανάγνωσης ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

,

ΕΛΛΗΝΟΙΣΤΟΡΕΙΝΜέρη από το κολοσσιαίο αγαλμα του Μ. Κωνσταντίνου που βρίσκονται στο Παλάτσο ντι Κονσερβατόρι στην πλατεία Καπιτωλίου στην Ρώμη
Μέρη από το κολοσσιαίο αγαλμα του Μ. Κωνσταντίνου που βρίσκονται στο Παλάτσο ντι Κονσερβατόρι στην πλατεία Καπιτωλίου στην Ρώμη

,

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.

.
……….Γεννήθηκε γύρω στὸ 274 μ.Χ. Ὁ πατέρας του, Κωνστάντιος ὁ ἐπονομαζόμενος «Χλωρὸς»Χλομὸς – ἦταν κιόλας ἕνας ἀπό τοὺς πετυχημένους καὶ πιὸ φωτισμένους στρατηγοὺς τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ μητέρα του Ἑλένη, ἦταν κόρη ἑνός ταπεινοῦ πανδοχέα ἀπό τὴν Βιθυνία. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

.,

Χάλκινο άγαλμα τού Μεγάλου Κωνσταντίνου στην πόλη Υόρκη τής Μ. Βρετανίας.

.

.Κωνσταντῖνος ὁ μέγας καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια

.

……….Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ στάση τῶν ἱστορικῶν ἀπέναντι στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο εἶναι ἀντιφατική. Γιὰ ἄλλους ὑπῆρξε μέγα αἴνιγμα ἤ στυγνὸς δολοφόνος καὶ καιροσκόπος, γιὰ ἄλλους δέ, τὸ μέγα θαῦμα τῆς ἱστορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ