Αρχείο ετικέτας ΒΛΑΧΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

.

Βλᾶχοι Ἀν.Μακεδονίας. Φωτογραφία γάμου τοῦ Βέρρου Δήμου καὶ τῆς Βελώνη Σουλτάνας στὸ προαύλιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σερρῶν στὰ 1925. Ἡ οἰκογένεια Βέρρου εἶχε μετοικήσει μαζὶ μὲ ἄλλες στὴν περιοχὴ Σερρῶν ἀπὸ τὴν Ἀβδέλλα Γρεβενῶν στὰ 1820. Ὁ πατέρας τοῦ Βέρρου Δήμου, Ἀπόστολος, συμμετεῖχε στὴν ὀμάδα τοῦ Μακεδονομάχου καπετὰν Δοῦκα.

.

Οἱ  Βλᾶχοι τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας  

.

……….Οἱ  Βλᾶχοι τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας  ἔλκουν τὴν  καταγωγὴ τους ἀπὸ τὴν ὀροσειρὰ τῆς Πίνδου, τὸν ὀρεινὸ ὅγκο τοῦ Γράμμου καὶ τὴν περιοχὴ γύρω καὶ κάτω ἀπό τὴν Μοσχόπολη. Κύριες αἰτίες γιὰ τὴν μετανάστευση τῶν Βλάχων ἀπὸ τὶς κοιτίδες τους ἦταν: Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ