Αρχείο ετικέτας ΔΙΗΓΗΣΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ-ΔΙΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΕΛΛΗΝΑ

,

,

Διήγηση Νικηταρᾶ

.

ἀπό : (Διηγήσεις ἀγωνιστῶν τοῦ εἰκοσιένα, Ἄγγελος Σ.Βλᾶχος, ἔκδοση Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Ἀθήνα 1984)

……….(…)  Ὁ πατέρας μου μὲ τὸν Ἀναγνώστη, υἱός τοῦ Ζαχαριᾶ, πᾶνε στὴ Μάνη διὰ τὸ συμπεθεριὸ. Συμφωνοῦν. Θέλει πάει στὸ Τσερίγο. Ἀπό φουρτοῦνα πᾶνε στὰ Βάτικα.

…………(…) Τοὺς παίρνουν πρὸς φιλοφρόνυσην, τοὺς πιάνουν, τοὺς δένουν.

……….(…)Οἱ τοῦρκοι τοὺς σφάζουν, τὸν Ἀναγνώστη, τὸν ἀδελφό μου, τὸν πατέρα μου. Λόγοι τοῦ γέρου Σταματέλου [πρὶν τὸν ἐκτελέσουν] : «Τὰ παιδιὰ εἶναι ἀναστημένα εἰς τὴν Φραγκιᾶ, ἐγώ ἔκαμα καλὰ καὶ κακὰ. Νὰ μὲ κόψετε ἐμένα νὰ κάμω χαλάλι τὸ γάλα τῆς μάνας μου, ὄχι τὰ παιδάκια μου». Εἰς τὸν Ἀναγνώστη τὸν ἐλέγχουν διὰ τὸν πατέρα του.

……….Εἰς τὸν ἀδελφόν μου προβάλλουν ν’ ἀλλάξει τὴν πίστιν. «Θὰ πάω ἐκεῖ ποὺ πάγει ὁ πατέρας μου.-» — Κάθισε νὰ σὲ κάμομε τοῦρκο. Τοῦ δείχνουν τὸν πατέρα του σκοτωμένον.-  Γίνου τοῦρκος. Τὸ παιδὶ κάμνει τὸν σταυρὸ του. Ἔγινε ἀπό τὸ αἷμα σταυρός. Πῆραν τὰ κεφάλια τους στὴν Τριπολιτσᾶ.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com