Αρχείο ετικέτας Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΩ 1943

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΩ – 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943

.

,

……….Στις 3 Οκτωβρίου 1943, οι Γερμανοί εκτελώντας αιφνιδιαστική ταυτόχρονη απόβαση σε τρία σημεία τής νήσου Κω, κατάφεραν να καταλάβουν ολόκληρο το νησί, αιχμαλωτίζοντας 3.145 Ιταλούς και 1.388 Βρεττανούς. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΩ – 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943