Αρχείο ετικέτας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-ΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

.

Παππὰς Ἑμμανουὴλ.

Παπᾶς Ἐμμανουήλ (Δοβίστα Σερρῶν 1772 – Ὕδρα 1821)
.
Πρωτεργάτης στὴν ἐξέγερση τῆς Χαλκιδικῆς μὲ ἐντολὲς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, τῆς ὁποίας ἦταν ἐπίλεκτο μέλος. 

……….Οἱ τοῦρκοι κινητοποίησαν ἰσχυρὲς δυνάμεις ἀπὸ τὴν Πόλη καὶ τὴ Θεσσαλονίκη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πνίξουν στὸ αἷμα τὴν ἐξέγερση σὲ ὅλα τὰ ἐπαναστατημένα μέρη τῆς Χαλκιδικῆς. Παράλληλα, τοῦ δήμευσαν τὴν περιουσία στὶς Σέρρες, τοῦ ἔκαψαν τὸ σπίτι καὶ συνέλαβαν πολλοὺς συγγενεῖς του.  

……….Μετὰ τὴν ἀποτυχία, μπαίνει στὸ μπρίκι «Καλομοῖρα» τοῦ καπετάνιου Χατζὴ Ἀντώνη Βιζβίζη, (Ἀγωνιστοῦ τῆς Ἐπαναστάσεως ἐκ Λήμνου, συζύγου τῆς Θρακιώτισας Δόμνας Βυζβίζη) καὶ κατευθύνεται στὴν Ὕδρα γιὰ νὰ συνεχίσει ἀπὸ ἐκεῖ τὴν ἐπιθετική του δράση ἐναντίον τῶν τούρκων. Πέθανε ἀπὸ συγκοπή, λίγο πρὶν φθάσει στὸν προορισμό του καὶ ἐνταφιάστηκε ἐκεῖ στὶς 5 Δεκεμβρίου 1821.

……….Ἀπὸ τὰ παιδιὰ του, ὁ Ἀθανάσιος ἀφοῦ αἰχμαλωτίστηκε ἀπὸ τοὺς τούρκους κατὰ τὴν μάχη τῆς Ἀταλάντης(5/11) τὸ 1826, ἀποκεφαλίστηκε στὴν Χαλκίδα. Ὁ Ἰωάννης ἔχασε τὴν ζωὴ του στὴν μάχη στὸ Μανιάκι (20/5/1825) πλάι στὸν Παπαφλέσσα καὶ ὁ Νικόλαος σκοτώθηκε στὴν μάχη τοῦ Καματεροῦ (27/1) τὸ 1827.


Γιὰ τὴν Ἡρωικὴ μορφὴ τοῦ ἀνιδιοτελοῦς Ἀγωνιστοῦ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com  
Περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὰ κινήματα τῆς Χαλκιδικῆς:
  • 1) Η Χαλκιδική στην Επανάσταση: www.e-istoria.com  
  • 2) Νέα ιστορικά στοιχεία για την επανάσταση του 1821 στην Χαλκιδική: www.e-istoria.com

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπαμα ἀπὸ τὴν ἱστορική σειρᾶ τοῦ ΣταμάτηΤσαρουχᾶ «ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ». Ἐπιστημονικός σύμβουλος ὁ καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ἀθανάσιος Καραθανάσης.