Αρχείο ετικέτας ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ

,

Ὁ ἱερέας κλείνει τὰ μάτια τοῦ πεσόντος στὸ πεδίο τῆς μάχης, Λορέντζου Μαβίλλη.
Ὁ ἱερέας κλείνει τὰ μάτια τοῦ πεσόντος στὸ πεδίο τῆς μάχης, Λορέντζου Μαβίλλη.

,

……….(…) Τὰ ξημερώματα τῆς 28ης Νοεμβρίου 1912 ἔφτασαν στὸ Δρίσκο νέες ἐνισχύσεις στοὺς τούρκους, οἱ ὁποῖοι γνωρίζοντας τὴν στρατηγικὴ σημασία τῆς τοποθεσίας γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων τῆς κοιλάδας τῶν Ἰωαννίνων, ἤθελαν νὰ τὴν κρατήσουν πάσῃ θυσίᾳ. Ἔφτασαν λοιπὸν ἀπό τὴν Καστρίτσα ὀκτώ χιλιάδες ἄνδρες καὶ τοποθετήθηκαν ἐπί πλέον τηλεβόλα κατὰ μῆκος τῶν χαρακωμάτων ἔναντι τῶν 800 Γαριβαλδινῶν μὲ τρία πυροβόλα καὶ λίγα πυρομαχικά, περνῶντας ἀπό τὴν ἅμυνα στὴν ἐπίθεση, ἀλλά οἱ Ἕλληνες ἐρυθροχίτωνες ἔμειναν ἀκλόνητοι στὶς θέσεις τους ἀπαντῶντας μὲ πυκνότατα πυρᾶ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ