Αρχείο ετικέτας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΣΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

.

Vasilij Ivanovic Surikov. Βασίλη Ιβάνοβιτς Σουρίκοβ. Άποψη τού μνημείου τού μεγάλου Πέτρου στην Αγία Πετρούπολη.
Vasilij Ivanovic Surikov. Βασίλη Ιβάνοβιτς Σουρίκοβ. Άποψη τού μνημείου τού μεγάλου Πέτρου στην Αγία Πετρούπολη.

 

Σχέσεις Ελλήνων και Ρώσων. Προφητείες και χρησμοί

 

……….Η επικοινωνία Ρώσων και Ελλήνων, κυρίως των Εκκλησιών τους, που δεν είχε πάψει ποτέ, έγινε ζωηρότερη μετά τον γάμο τής Σοφίας, κόρης τού δεσπότη τής Πελοποννήσου Θωμά Παλαιολόγου με τον μεγάλο δούκα τής Μόσχας Ιβάν Γ΄ Βασιλίεβτς (1472).

……….Με την βαθμιαία διεθνή προβολή τής μεγάλης ομόδοξης δυνάμεως τού Βορρά στους χριστιανούς ραγιάδες τής Ανατολής, τονώνονται οι ελπίδες γιά την απελευθέρωσή τους και πραΰνονται κάπως και οι κλυδωνισμοί που συνταράζουν το οικουμενικό πατριαρχείο και γενικά την ορθόδοξη εκκλησία. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΣΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ