Αρχείο ετικέτας ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΟΔΡΟΣ)

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΟΔΡΟΣ) και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΟΓΡΑΣ) + 18/5/1905

,

Μιχαήλ Γ. Μωραίτης, Καπετάν Κόδρος.

,

……….Ὁ ἱστορούμενος Μιχαὴλ Μωραΐτης, γεννημένος τὸ 1856 στὸ πατρογονικὸ του ἀρχοντικὸ στὴν Πλάκα, γόνος παλαιᾶς Ἀθηναϊκῆς οἰκογενείας μὲ προφανὴ ἀρβανίτικη ρίζα ἀπὸ τὰ Μεσόγεια, ἄρα ἐξ αἵματος πολεμιστής, ἦταν μόνιμος ἀξιωματικὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ὡς ἀνθυπολοχαγός, τὸ 1897 πολέμησε στὸν ἑλληνοτουρκικό πόλεμο καὶ ἀνῆλθε πολὺ σύντομα στὸν βαθμὸ τοῦ λοχαγοῦ πεζικοῦ. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΟΔΡΟΣ) και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΟΓΡΑΣ) + 18/5/1905