Αρχείο ετικέτας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ

Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (24/4/1944)

 

……

Ο ηρωικός θάνατος τού Δωδεκανήσιου Ανθυπολοχαγού Στέφανου Καζούλλη στην Σαντορίνη 

.

……….Οι Άγγλοι τόσο από ανάγκη δυνάμεων ειδικά εκπαιδευμένων, όσο και γιά την επαφή με τον Ελληνικό πληθυσμό, βρήκαν την χρυσή τομή με εμπλοκή τού Ιερού Λόχου στις επιχειρήσεις Αιγαίου. Σε τούτο βέβαια συνετέλεσε και η σθεναρή πίεσις τού διοικητού τού Ιερού Λόχου, συνταγματάρχου Χριστοδούλου Τσιγάντε, ενός αξιωματικού σεβαστού και απαραίτητου στην συμμαχία. Η τελευταία στην οποία συμμετείχε ο ανθυπολοχαγός Στέφανος Καζούλλης, περιγράφεται παρακάτω. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (24/4/1944)