Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ

Η ΚΝΩΣΟΣ, Ο ΣΕΡ ΑΡΘΟΥΡ ΕΒΑΝΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΜΟΛΙΑΝ (ASHMOLEAN) – 23/3/1900

,

Ἡ  τοιχογραφία τοῦ γαλάζιου πουλιοῦ ἀπὸ τὴν οἰκία τῶν Τοιχογραφιῶν στὴν Κνωσό- ΚΓ΄ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων.

……….Οἱ πρῶτες ἀνασκαφὲς στὸν χῶρο τῆς Κνωσοῦ διενεργήθηκαν τῷ 1878 ἀπὸ τὸν ἔμπορο Mίνωα Καλοκαιρινό ἐν μέσῳ ἐπαναστατικοῦ ἀναβρασμοῦ ὁ ὁποῖος ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὴν ἔκρηξη ἑνὸς ἀκόμη Ῥωσοτουρκικοῦ πολέμου. Μέχρι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1878, ἡ ἐπανάσταση εἶχε ἐπεκταθεῖ σ’ ὅλο τὸ νησί. Τότε ὁ Καλοκαιρινὸς Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΝΩΣΟΣ, Ο ΣΕΡ ΑΡΘΟΥΡ ΕΒΑΝΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΜΟΛΙΑΝ (ASHMOLEAN) – 23/3/1900