Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΣΤΩΝΗ ΤΟ 1900

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΣΤΩΝΗ ΤΟ 1900

,

Τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Εὑδρόμου «Ναύαρχος Μιαούλης ἐπί τοῦ καταστρώματος τοῦ πλοίου. Στὴ μέση διακρίνεται ὁ ἀντιπλοίαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Στὸ κάτω μέρος τῆς φωτογραφίας ὑπάρχουν οἱ ὑπογραφές τῶν εἰκονιζομένων.

 

Στὶς 22 Νοεμβρίου τοῦ 1900, τελείωσε τό ἐκπαιδευτικό ταξίδι τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀμερική ἀπό τὶς 3/7 μὲ τὸ εὕδρομο «Ναύαρχος Μιαούλης» τοῦ ὁποίου Κυβερνήτης ἦταν ὁ ἀντιπλοίαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΣΤΩΝΗ ΤΟ 1900