Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

.

5 -  ΠΟΝΤΟΣ.

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ

 Ὅταν πρὶν λίγα χρόνια, ὁ Γάλλος ἱστορικός Ντυροζέλ ἔγραψε σὲ βιβλίο του καὶ δήλωσε σὲ συνεντεύξεις του, ὅτι οἱ Ἕλληνες καταγόμαστε ἀπὸ τοὺς Τούρκους, δὲν ξέραμε ὅτι στὸ τμῆμα βιολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ καθηγητὴς Γενετικῆς κ. Κ. Τριανταφυλλίδης καὶ οἱ συνεργάτες του,  εἶχαν ἤδη ἕτοιμη τὴν ἐργασία γιὰ νὰ τεκμηριώνουν καὶ γενετικὰ τὴν καταγωγὴ μας .

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὅπου καὶ ἄν βρισκόμαστε θέλουμε νὰ ξέρουμε τὶς ρίζες μας καὶ ὄχι βέβαια γιὰ νὰ νιώσουμε πιὸ Ἕλληνες, γι’ αὐτὸ ἔχουμε ἀδιαφιλονίκητες ἀποδείξεις, ἀλλὰ γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντικρούουμε καὶ ἐπιστημονικὰ – καὶ ὄχι μόνο ἱστορικὰ- ἀνθελληνικὲς ἀπόψεις κάποιων ἀνθρώπων καὶ ἄλλων ποὺ ἐπιβουλεύονται ὅλο αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο ποὺ λέγεται Ἑλλὰς.

 Ἀπὸ τὴν μελέτη δειγμάτων ποὺ ἔγινε στὸ Ἐργαστήριο τῆς Βιολογικῆς Ἀνθρωπολογίας, τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἱστορίας τοῦ Λονδίνου, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Ἐρυθρὸ Σταυρὸ προκύπτει ὅτι ὁ προσφυγικὸς πληθυσμὸς παρουσιάζει μεγαλύτερη γενετικὴ ὁμοιότητα μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας, μετὰ μὲ τὸν **** τουρκικὸ πληθυσμὸ **** [ 1 ] καὶ τὴ μικρότερη ὁμοιότητα μὲ τὸ βουλγαρικὸ πληθυσμό..

 Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

 

**** [ 1 ] Λεπτομέρειες σχετικῶς μὲ τὴν σύσταση τοῦ λεγομένου «τουρκικοῦ» πληθυσμοῦ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ

Αφήστε μια απάντηση