ΒΑΡΑΓΓΟΙ – Η ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

.

,

……….Ἡ ὀνομασία Βάραγγοι, προέρχεται ἀπὸ τὴ Νορβηγικὴ λέξη var, ποὺ σημαίνει λόγος τιμῆς, κοινὸς ὅρκος. Ἡ ἐτυμολόγηση αὐτὴ θεωρεῖται ὅτι συνδέεται μὲ τὶς πληθυσμιακὲς ὁμάδες σκανδιναυικῆς καταγωγῆς – ὡς ἐπὶ τῷ πλεῖστον Σουηδῶν, ποὺ διείσδυσαν ἀρχικῶς στὶς περιοχὲς τῆς Βαλτικῆς καὶ ἀργότερα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ῥωσίας. Οἱ ὁμάδες αὐτὲς περιελάμβαναν Βίκινγκ πολεμιστὲς καὶ ἐμπόρους, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλευόμενοι τὸν ῥοῦ τῶν μεγάλων ποταμῶν ἐπέκτειναν τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ τους ἰσχὺ στὴν ῥωσικὴ ἐνδοχῶρα.

……….Οἱ Βάραγγοι ἦταν ἐπίσης γνωστοὶ ὡς Ῥῶς, ἀφοῦ ἔτσι τοὺς ὀνόμαζαν οἱ γειτονικοὶ Φίννοι. Ὑπῆρχε μάλιστα ἐπαρχία στὴ Σουηδία ποὺ ὀνομαζόταν Ῥωσλάγκεν.

……….Οἱ πρῶτες καταγεγραμμένες ἐπαφὲς τῶν Ῥῶς μὲ τὸ Βυζάντιο ἀνάγονται στὸν πρώϊμο 9ο αἰῶνα. Τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ Βάραγγοι ἔχουν θεμελιώσει τὴν ἀρχὴ τους στὴν ῥωσικὴ ἐνδοχώρα καὶ διαπλέοντας τὴν Μαύρη Θάλασσα ἐμφανίζονται πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

……….Ἡ πρώτη ἐπιδρομὴ πραγματοποιήθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 860.


  •  Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com
  • Ὁ ζωγραφικὸς πίνακας ὀνομάζεται «Οἱ ἐπισκέπτες πέρα ἀπὸ τὶς θάλασσες» καὶ εἶναι δημιουργία τοῦ Nicholas Roerich. Πηγή: https://commons.wikimedia.org/

Αφήστε μια απάντηση