Η ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

.

ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Κείμενο Δημητρίου Μαλέση, Διδάκτωρος Πολιτικῆς Ἱστορίας

.

.Ἡ ἄφιξη τῶν Βαυαρῶν στὴν Ἑλλάδα τὸ 1833 ὡς φορέων τῆς νέας κρατικῆς ἐξουσίας σηματοδοτεῖ τὴν ἀπαρχὴ θεμελίωσης τοῦ νεοελληνικοῦ Κράτους.(….) πρόκριμα ἄμεσης προτεραιότητας γιὰ τὴ νέα κρατικὴ ἀρχὴ ἦταν ἡ ἔμπέδωση τῆς τάξης σὲ μία χώρα ἡ ὁποῖα σπαρασσόταν τὸ προηγούμενο διάστημα ἀπὸ ὁλετήριους ἐμφυλίους πολέμους…

…λίγο μετὰ τὴν ἄφιξη τῶν Βαυαρῶν, δημοσιεύτηκε τὸ διάταγμα τῆς 2 (14) Μαρτίου 1833 «περὶ διαλύσεως τῶν ἀτάκτων στρατευμάτων» καὶ ταυτόχρονα ξεκίνησε ἡ προσπάθεια δημιουργίας τακτικοῦ στρατοῦ.(…) Ὁ Καποδίστριας στὰ πλαίσια τῆς στρατιωτικῆς πολιτικῆς ποὺ χάραξε, προσπάθησε νὰ δημιουργήσει ἀνάλογη στρατιωτικὴ πολιτικὴ μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ διατάγματος «περὶ ἱδρύσεως Λόχου ἐκγυμνάσεως Εὐελπίδων».

Ἡ Σχολὴ αὐτὴ, ποὺ λειτούργησε στὸ Ναύπλιο, ἀπέδωσε ἰκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα, ἄν μάλιστα ληφθοῦν ὑπ’όψιν τὰ μεγάλα προβλήματα ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ χώρα, καὶ τροφοδότησε τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ μὲ τοὺς πρώτους ἀξιωματικοὺς, ἀποφοίτους ἔπειτα ἀπὸ τριετὴ ἐκπαίδευση…

 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com 

.

Αφήστε μια απάντηση