Ο ΕΘΝΕΡΓΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

.

1111

.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

 

,

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΠΑΡΙΔΗ, Επιτ. Λυκειάρχη

, ,

Ὁ γνωστὸς θρυλικὸς ἱεράρχης Καστοριᾶς, Γερμανὸς Καραβαγγέλης (1866 – 1935), ποὺ, ὅπως εἶναι γνωστὸ, ἀνέπτυξε πλούσια ἐθνική δράση στὴν Καστοριὰ τὸν καιρὸ τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνα (1902 – 1908), ἔδρασε ἐθνικά καὶ στὸν Πόντο, στὴν ἐποχή τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς.

Ἡ μεγάλη του πατριωτικὴ προσφορὰ στὸ Μακεδονικὸ ἀγῶνα καὶ ἡ ἀγαστή συνεργασία του μὲ τὸν Παῦλο Μελᾶ στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν Βουλγάρων κομιτατζήδων, ποὺ ἐπιβουλεύονταν τὴ Μακεδονία, ἐνόχλησε πολὺ τὴν Ὀθωμανική κυβέρνηση, τόσο, ποὺ ὑποχρέωσε τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως νὰ τὸν ἀνακαλέσει ἀπό τὴ μητρόπολη Καστοριᾶς, καὶ νὰ τὸν θέσει σὲ διάθεσή του, κάπου στὸν Πόντο ἤ στὴν Μ. Ἀσία.

Ἔτσι, τὸ 1909, (1908), τοποθετεῖται μητροπολίτης Ἀμάσειας τοῦ Πόντου. Ἀλλά οὔτε ἐκεῖ ἐπρόκειτο νὰ καθήσει “φρόνιμα”.

Ἀπό τὴν πρώτη μέρα, ἐπιδόθηκε πέρα ἀπό τὰ ποιμενικά του καθήκοντα, στὴν ἴδρυση σχολείων, ὀρφανοτροφείων καὶ ἄλλων ἀγαθοεργῶν ἰδρυμάτων. Σύντομα, πρωτοστάτησε στὴν ὀργάνωση ἀντάρτικων σωμάτων καὶ ὅταν ἄρχισαν οἱ διωγμοὶ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ἀπό τοὺς Νεοτούρκους, προχώρησε στὴν ἄμυνα τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Μὲ πρωτοφανὴ ζῆλο, περιέθαλπτε τοὺς πρόσφυγες καὶ τὰ γυναικόπαιδα.

Σὰν ὀπλαρχηγός γυρνοῦσε πόλεις καὶ χωριὰ μὲ τὸ ὄπλο κάτω ἀπό τὸ ρᾶσο του, καὶ ἐμψύχωνε τοὺς ὑπόδουλους Ἕλληνες, χωρὶς νὰ φοβᾶται τὶς ληστεῖες καὶ τοὺς φόνους τῶν Νεοτούρκων.

Πέρα ὅμως ἀπό τὴν δράση του στὸν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῶν Ποντίων τῆς Ἀμάσειας, τῆς Ἀμισοῦ καὶ γενικὰ τοῦ Δυτικοῦ Πόντου, εἶχε ἄμεση συνεργασία μὲ τὸ Μητροπολίτη Τραπεζοῦντας, τὸν Χρύσανθο, καὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἡγετικά πρόσωπα τοῦ ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Πόντου, Κ. Κωνσταντινίδη, Λ. Ἰασονίδη, Κ. Ὀρφανίδη, καὶ ἄλλων. Ἰδιαίτερες ἐπαφές καὶ συνεργασία εἶχε μὲ τὸν Γενικὸ ἀντιπρόσωπο τῶν Ποντίων στὴ Μασσαλία τῆς Γαλλίας, ἀείμνηστο Κωνσταντινίδη, τὸν πρῶτο Πρόεδρο τοῦ Α’ Ποντιακοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Πόντου.

(…) Ἐπιστολή 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ἀμασείας τοῦ Πόντου, Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, πρὸς τὸν Γεν. Ἀντιπρόσωπο Ποντίων, ἀείμνηστο Κ. Κωνσταντινίδη.

Κωνσταντινούπολη, 16 / 29 Δεκεμβρίου 1918.

 Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com   
Ὁ Γερμανὸς Καραβαγγέλης, τελεῖ μνημόσυνο στὸν τάφο τοῦ Παύλου Μελᾶ.

Αφήστε μια απάντηση