ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

.

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.ΠΙΤΤΑΚΗ. ΗΤΑΝ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1850-1959
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.ΠΙΤΤΑΚΗ. ΗΤΑΝ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1850 ΕΩΣ ΤΟ 1959

.

Τὰ «μάρμαρα» τοῦ Παρθενῶνος
 

Κείμενο-φωτογραφίες : Δρ. Εὐάγγελος Ε.Τζᾶχος, Διδάκτωρ Μηχανικὸς Ε.Μ.Π.

(…) Ἡ Βενετία, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1684, ἀποφάσισε νὰ διεξάγει πόλεμο κατὰ τῶν ὀθωμανῶν μὲ στόχο τὴν κατάληψη τῆς Πελοποννήσου. Ἀρχιστράτηγος τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος διορίστηκε ὁ παλαίμαχος τῆς πολιορκίας τοῦ Χάνδακα τῆς Κρήτης, Φραντσέσκο Μοροζίνι, ἐνῷ ὁ Γουλιέλμος φὸν Κένιξμαρκ, ἀνέλαβε τὴ διοίκηση τῶν χερσαίων δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦνταν ἀπό μισθοφόρους ποὺ προέρχονταν ἀπό τὰ κρατίδια τοῦ Ἀνόβερο, τοῦ Μπράουνσβάϊγκ, τῆς Ἔσσης, τῆς Σαξονίας καὶ τῆς Βυρτεμβέργης.

(…) Στὸ τέλος Αὐγούστου τοῦ 1687, ἔφθασε ἐκ μέρους τῶν Ἀθηναίων, στὸ στρατόπεδο τῶν Βενετῶν, ἕνας Καπουτσίνος μοναχὸς, ἐξουσιοδοτημένος νὰ διαπραγματευτῇ τὸ ποσὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ καταβάλουν οἱ Ἀθηναῖοι γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ βενετικὴ ἐπίθεση ἐναντίον τους. …νέα ἀντιπροσωπεία ἐκ μέρους τῶν Ἀθηναίων προκρίτων, δήλωσε τὴν συμπαράστασή της στὴν ἐκστρατεία τῶν Βενετῶν. Μετὰ ἀπό αὐτές τὶς ἐξελίξεις, ὁ στόλος τῶν Βενετῶν κατάπλευσε στὸν Πειραιᾶ (…) ὅταν οἱ βενετοὶ ἀποβίβασαν 8.000 ἄνδρες καὶ 870 ἱππεῖς, οἱ τοῦρκοι ἐκκένωσαν τὴν πόλη καὶ ὀχυρώθηκαν στὴν Ἀκρόπολη(…)

(…) Ἑνῷ δὲ, φαινόταν ὅτι καὶ αὐτή ἡ προσπάθεια [πολιορκίας] θὰ ἀποβῇ μάταιη, ἔφθασε ἀπό τὸ κάστρο ἕνας φυγᾶς, ὁ ὁποῖος ἔφερε τὴν εἴδηση ὅτι ὁ διοικητὴς τοῦ φρουρίου εἶχε μεταφέρει ὅλη τὴν ποσότητα τῆς πυρίτιδας, καθὼς καὶ ὅλα τὰ πολύτιμα ἀντικείμενα, στὸ ναὸ, γνωστὸ ὡς ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς, ἐπίσης ὅτι ὅλοι οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ φρουρίου, εἶχαν καταλύσει μέσα στὸ ναὸ, πιστεύοντας ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲ θὰ ἤθελαν νὰ τὸν βλάψουν.

Ὅμως οἱ Βενετοὶ, ἔστρεψαν τοὺς ὅλμους τους πρὸς αὐτή τὴν κατεύθυνση καὶ ἄρχισαν νὰ βάλουν κατὰ τοῦ ναοῦ.

(…) Γιὰ τὸν Μοροζίνι, ὁ ὁποῖος ἔστειλε τὸ «χαρμόσυνο» μήνυμα στὴ Βενετία, γιὰ τὸν «τυχερὸ ὅλμο» ποὺ κατέστρεψε τὸν Παρθενῶνα, τὸ μνημεῖο τὸ ὁποῖο κατεστράφη, ἦταν «ἕνα παλιοτζαμὶ στὸ ὁποῖο εἶχε μετατραπεῖ ὁ ὑπέροχος ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς»…

(…) Στὶς 31/12/1687, ὁ Μοροζίνι συγκάλεσε στὸν Πειραιᾶ, πολεμικὸ συμβούλιο, στὸ ὁποῖο ἐξέθεσε τὴν κατάσταση, πρότεινε δὲ τὴν ἐγκατάλειψη τῶν Ἀθηνῶν, ἀφοῦ γιὰ τὴν συνέχιση κατοχῆς τῆς πόλεως, ἀπαιτεῖτο ἡ κατασκευὰ ὀχυρῶν, πολλὰ ἔτη ἐργασίας καὶ ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἐργατῶν. Ἐπίσης πρότεινε τὴν ἐκκένωση τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν κατοίκων της. Στὸ ἴδιο συμβούλιο, πρότεινε τὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως ἐκ θεμελίων καθὼς καὶ τῆς Ἀκροπόλεώς της, γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὰ χέρια τῶν τούρκων.

(…) Στὶς 12/2/1688, τὸ πολεμικὸ συμβούλιο, ἀποφάσισε ὁριστικά τὴν ἐγκατάλειψη καὶ ἐκκένωση τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως μὲ ἐκρηκτικά. Ὡστόσο ἡ ἔλλειψις τῶν ἀπαιτουμένων μέσων, ἦταν τελικὰ ὁ μοναδικὸς λόγος ποὺ τότε σώθηκε ἡ Ἀθῆνα καὶ τὰ μνημεῖα της ἀπό τὴν κοντόφθαλμη πολιτικὴ τῆς Βενετίας, ἡ ὁποῖα ἀπό τὸ 1204 καὶ μετὰ, συνέχιζε νὰ πολεμᾶ ἐναντίον τῶν ὀθωμανῶν, μέσα στὴν πρώην ἐπικράτεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς δυσμενεῖς συνέπειες ποὺ εἶχαν γιὰ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους οἱ συνεχεῖς ἀποικιοκρατικοί πόλεμοί της κατὰ τῶν ὀθωμανῶν.

(…) Ἑνῷ ὁ Μοροζίνι ἐτοιμαζόταν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν πόλη ἀβοήθητη στὴ σκληρὴ μοῖρα της, ποὺ τὴν εἶχε προκαλέσει ὁ ἴδιος, παράλληλα ἀποφάσισε νὰ ἀφαιρέσῃ ὅσα ἀρχαῖα μποροῦσε νὰ τὰ μεταφέρῃ στὴν Βενετία, ὅπως εἶχε πράξει ὁ Δόγης Ἐνρίκο Ντάντολο, τὸ 1204, ὅταν οἱ Σταυροφόροι λεηλάτησαν τὴν Κωνσταντινούπολη ἐν ὀνόματι τῶν ὑποκριτῶν τῆς Δυτικῆς χριστιανοσύνης…


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση