ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

.

Σώμα Χανιωτών από την Ανώπολη Σφακίων που συμμετείχε στον Μακεδονικό αγώνα με έδρα το Λέχοβο.

.

.Μία εισαγωγή γιά τον Μακεδονικό Αγώνα 

.

……….Σκοπὸς τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων ἦταν νὰ περιφρουρήσουν τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν χωριῶν, ν’ ἀποκαταστήσουν τὴν τάξη σὲ ὅσα χωριὰ εἶχαν σημειωθεῖ ἀποσκιρτήσεις μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν ἀντιπάλων, νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς ἔνοπλες ὁμάδες καὶ νὰ περιορίσουν τὴν δράση τῶν ληστρικῶν σωμάτων, τὰ ὁποῖα κινοῦνταν μεταξὺ παρανομίας καὶ ἐθνικοῦ ἀγώνα, ταλαιπωρῶντας τοὺς ἀγροτικοὺς πληθυσμούς.

……….Εἶναι γεγονὸς, ὅτι ποτὲ οἱ Ἕλληνες δὲν ὑπολόγισαν θυσίες, προκειμένου νὰ γλιτώσει ἡ Μακεδονία ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους, οἱ οποῖοι χρησιμοποιοῦσαν κάθε μέσο, προκειμένου νὰ τὴν κάνουν Βουλγαρική.

……….Ἡ τακτικὴ τους αὐτή, ἀφύπνισε τοὺς Ἕλληνες. Πολλοὶ καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἔτρεξαν ἐθελοντές, γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς Ἕλληνες Μακεδόνες στὸ σκληρὸ καὶ ἄνισο ἀγώνα τους.

……….Πρώτη συστηματικὴ ἐξόρμηση τῶν Σλάβων ἦταν νὰ πετύχουν τὴν ψυχική καὶ γλωσσικὴ ἀφομοίωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ὥστε νὰ ἔχουν νὰ ἐπικαλεστοῦν στοιχεῖα ἐνισχυτικὰ τῶν ἐπιδιώξεών τους.

……….Ἀρχηγοὶ καὶ ὁπλαρχηγοὶ τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων, στὸ μακροχρόνιο καὶ σκληρὸ ἐκεῖνο ἀγώνα, ξεκίνησαν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας καὶ εἶναι ἀναρίθμητες οἱ πράξεις ἡρωϊσμοῦ καὶ αὐτοθυσίας ἑνὸς ἀγώνα ποὺ παρατάθηκε ὡς τὸ καλοκαίρι τοῦ 1908, ὁπότε θεσπίστηκε τὸ νέο τουρκικὸ Σύνταγμα.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www. e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση