ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ..

Δυοβουνιώτης ( Ξήκης ) Ἰωάννης (Δύο Βουνὰ Οἴτης 1757 –  ­ Σάλωνα 1831)

.

Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν Ξήκης Ἰωάννης καὶ τὸ ἐπώνυμο Δυοβουνιώτης προέρχεται ἀπὸ τὸν τόπο καταγωγῆς του. Προεπαναστατικὰ ἦταν ἁρματολὸς στὴ Λοκρίδα καὶ τὸ 1820 μυήθηκε στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεῖα. Μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπελευθέρωσε τὴν Μπουδονίτσα (13 Ἀπριλίου 1821) καὶ συνεργάστηκε μὲ τὸ Διάκο σὲ κοινὲς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις. Στὸν Δυοβουνιώτη ὀφείλεται τὸ σχέδιο ἀμύνης στὴν μάχη τῶν **Βασιλικῶν (26 Αὐγούστου 1821), ποὺ ὁδήγησε σὲ λαμπρὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων.

Σύμφωνα μὲ τὸν Φιλήμονα, στὰ μέσα Αὐγούστου, πρῶτος ὁ Ἰωάννης (Γιαννάκης) Δυοβουνιώτης, πληροφορήθηκε τὴν ἄφιξι τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὸ Ζητούνι καὶ εἰδοποίησε τοὺς ὁπλαρχηγούς τῆς Ἀνατολικῆς Στερεᾶς, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν στὸ χωριὸ Ἐργίνι (στοὺς πρόποδες τῆς Φοντάνας), γιὰ νὰ συσκεφθοῦν ποῦ θὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν τουρκικὸ στρατὸ κατὰ τὴν πορεῖα του ἀπό τὴν Λαμία στὴν Λιβαδειὰ.

Ὁ Γιάν­νης Γκοῦρας καὶ ὁ γιὸς τοῦ γερο-Πανουργιᾶ, ὁ Νᾶκος, πρότειναν νὰ ὀχυρωθοῦν στὴν διάβασι τῆς Φοντάνας, ἀλλά ἐπικράτησε ἡ πρότασι τοῦ Δυοβουνιώτη, νὰ στήσουν ἐνέδρα στὴν στενωπὸ τοῦ δημόοσίου δρόμου τῶν Βασιλικῶν, ὅπου καὶ τὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Φθιώτιδος, ποὺ ἦταν τότε ἀκατοίκητο.

Οἱ δυνάμεις τῶν Ἑλλήνων, περίπου 1.600 ἄνδρες, τοποθετήθηκαν σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Δυοβουνιώτη – ὁ ὁποῖος ὁρίστηκε καὶ ἀρχηγός – ὡς ἑξῆς: στὸ πυκνὸ δάσος, στὴν εἴσοδο τῆς διαβάσεως, ὁ Δυοβουνιώτης, στὸ ἐσωτερικό δεξιὰ ὁ Ἀντώνης Κοντοσόπουλος καὶ ἀριστερά ὁ Κομνᾶς Τράκας, ὁ Κώστας Καλύβας καὶ ὁ Κῶστας Μπίτης καὶ στὴν ἔξοδο τῆς διαβάσεως, ὁ Γκοῦρας, ὁ Πανουργιᾶς καὶ ὁ γιὸς τοῦ ἀρχηγοῦ, ὁ Γιῶργος Δυοβουνιώτης – στὸν ὁποῖον ὁφείλουμε καὶ περιγραφὴ τῆς μάχης – ἐνῶ 200 ἄνδρες ὑπό τὸν Παπαντρέα στάλθηκαν στὴν διάβαση τῆς Φοντάνας.

Πηγὴ ἐπιλεγμένων ἀποσπασμάτων : http://argolikivivliothiki.gr/

Αφήστε μια απάντηση