Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟ ΒΛΑΧΩΝ

.

Τι είναι οι Βλάχοι-Αρμάνοι:

,
.
……….Ο Γάλλος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Nancy, Ε. Will, επισημαίνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι Ρωμαίοι γιά την ανακούφιση των απλών Μακεδόνων, όπως μείωση κατά 50% τής φορολογίας, παροχή δυνατοτήτων εξευρέσεως εργασίας, ιδίως στην διαφύλαξη των βορείων συνόρων τής Μακεδονίας με τα praesidia armata, συνάμα δε των συγκοινωνιακών κόμβων προς εξασφάλιση τής ελεύθερης μεταφοράς αγαθών και μετακινήσεως επισκεπτών, κρατικών υπαλλήλων, στρατευμάτων, οπότε και η γλωσσική επίδραση αποβαίνει αναπόφευκτη.

……….Οι Hertzberg, Feyel, Oost, Lozovan, Hammond, Eck, Sarikakis, Papazoglou, διευρύνουν τον ορίζοντα ευκαιριών οι οποίες προσφέρονται στους Έλληνες γιά ενεργό συμμετοχή τους στην πολιτική-στρατιωτική ζωή τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την εκλατίνισή τους.

……….Εξ άλλου με τις καίριες επισημάνσεις εμφανίσεως νησίδων ή ζωνών λατινοφωνίας στην ελληνική χερσόνησο από τούς Lafoscade, κατά τα τέλη τού 19ου αιώνα, Pinon, M. Rostovtzeff, Bratianu κ.α., καθώς και τοπωνυμιών λατινογενών από Capidan, Θαβώρη, Λιόλιο, Poghirc κ.α., η αποδοχή τής αυτοχθονίας των Βλαχοφώνων τού ελληνικού χώρου από Ρουμάνους, Parvan, R. Vulpe, S. Puskariu, Al. Procopovici, D. Maniou, συνακόλουθης ίσως γιά μερικούς τής βαθμιαίας ενδόσεως τού Th. Capidan –που έως τότε είναι το σημείο αναφοράς γιά την από βορρά προέλευση των Βλάχων και έκτοτε μεταμορφώνεται σε πολέμιο των υποστηρικτών τής καθόδου, αποτολμώντας και επίκριση κατά Weigand γιά την εμμονή του στην ξεπερασμένη θεωρία – η αποδεδειγμένης αντίστροφης από νότο προς βορράν κινήσεως Βλαχοφώνων, κατά τούς Densusianu, Siadbei, Garde κ.α., τα τεκμήρια εκλατινίσεως Ελλήνων είναι πλέον αναμφισβήτητα.

***
Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο : www.e-istoria.com

***

Αφήστε μια απάντηση