ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

.

Οπλιτοδρομία Ελλήνων. Έργο τού Τομ Λόβελ (Tom Lovell (1909 – 1997) » Greek Contestants Wearing Heavy Armor Race For Fame And Olive Wreath)
Οπλιτοδρομία Ελλήνων. Έργο τού Τομ Λόβελ (Tom Lovell (1909 – 1997) » Greek Contestants Wearing Heavy Armor Race For Fame And Olive Wreath)
Η συμμετοχή των αρχαίων Μακεδόνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην
Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά
.

Υπό τού Νικολάου Μάρτη
Τέως Υπουργού
Προέδρου τής Μακεδονικής Εστίας
.

Περιληπτική αναφορά στην συμμετοχή των Μακεδόνων στις Ολυμπιάδες και στην Ελληνική και Ελληνιστική πολιτιστική ανάπτυξη.

Οι Μακεδόνες, επειδή η Μακεδονία χωρίζονταν από την υπόλοιπη Ελλάδα με δύσβατα όρη που δυσκόλευαν πολύ τις επικοινωνίες, δεν μπορούσαν να μετέχουν ενεργά στην πολιτική και κοινωνική ζωή των άλλων Ελλήνων. Γι’ αυτό δεν είχαν αναμιχθεί ιδιαίτερα με τους λοιπούς Έλληνες και μέχρι την εποχή τού Βασιλέα Φιλίππου Β΄ δεν είχαν σημαντικές επαφές ή σοβαρές πολεμικές συγκρούσεις μ’ εκείνους.

Η ευνοϊκή ανάμιξη τού Βασιλέα Αλεξάνδρου Α΄, και το ενδιαφέρον του να βοηθήσει στην υπεράσπιση τής υπόλοιπης Ελλάδας από τους Πέρσες, συνετέλεσαν στο να τού απονείμουν οι νοτιότεροι Έλληνες τον τίτλο τού «Φιλέλληνα», που εσήμαινε «Φιλόπατρις» και δινόταν σε Έλληνες και κυρίως σ’ εκείνους που δεν περιώριζαν την δράση και την σκέψη τους στο κοινό τοπικιστικό ορίζοντα τής πόλης ή τού κράτους που γεννήθηκαν ή ζούσαν, αλλά είχαν ορίζοντες πανελλήνιας εμβέλειας. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι παρά τις εδαφολογικές δυσκολίες στην πρόσβαση μεταξύ των Μακεδόνων και των λοιπών Ελλήνων τού νότου.


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση