ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (1205-1432)

,

,

.

Πριγκιπάτο τής Αχαΐας (1205-1432)

.
.
……….Μετά την αναχώρηση τού Βονιφατίου ο Γουλιέλμος Champlitte και ο Γοδοφρείδος Α΄ Βιλλεαρδουίνος συνέχισαν την εκστρατεία στην Πελοπόννησο, κατέλαβαν την Πάτρα, την Ανδραβίδα, τον Ποντικό (στην Ηλεία), την Σκόρτα (στην δυτική Αρκαδία), το Ναβαρίνο, την Καλαμάτα και ήδη στα μέσα τού 1205 δημιουργήθηκε ο πυρήνας τού πριγκιπάτου τής Αχαΐας.

……….Το 1209 ο Γουλιέλμος Champlitte, κατά την επιστροφή του στην Γαλλία γιά διεκδίκηση κληρονομιάς, απεβίωσε, και την ηγεσία τού πριγκιπάτου ανέλαβε ο Γοδοφρείδος Α΄ Βιλλεαρδουίνος, ο οποίος προέβη, όπως περιγράφεται στο Χρονικό τού Μορέως, στην διοικητική οργάνωση των κατακτημένων περιοχών. Όπως προκύπτει από δύο σημαντικές συνθήκες που υπογράφηκαν το 1209 (τής Ραβέννικας και τής Σαπιέντζας) ο Γοδοφρείδος αναφέρεται “κατακτητικώ δικαιώματι” ηγεμόνας (princeps) τής Πελοποννήσου. Το 1210 καταλήφθηκε το Ναύπλιο και η Κόρινθος (την υπεράσπιζε ο Λέων Σγουρός, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1208), το 1212 το Άργος, ενώ το 1248 ολοκληρώθηκε η κατάκτηση τής Πελοποννήσου με την κατάληψη τής Μονεμβασίας.

……….Η Πελοπόννησος, μετά την κατάκτηση, εισήλθε σε περίοδο πρωτόγνωρης ακμής. Οι Φράγκοι διατηρώντας τις φεουδαρχικές παραδόσεις προσπάθησαν να οργανώσουν την περιοχή σε δυτικού τύπου ηγεμονία. Όπως φαίνεται δεν συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες, διότι προϋπήρχε η διαίρεση σε μεγάλες ιδιοκτησίες και οι κάτοικοι, δυσαρεστημένοι από την βυζαντινή διακυβέρνηση, αποδέχθηκαν χωρίς αντιδράσεις τους νέους κυρίους. Από το 1205 έως το 1278 επικράτησε ο οίκος των Βιλλεαρδουίνων και το πριγκιπάτο γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή του. Συγκεκριμένα τον Γοδοφρείδο Α΄ (1209-1228) διαδέχθηκε ο γιος του, Γοδοφρείδος Β΄ (1228-1246) και στην συνέχεια ο αδελφός του, Γουλιέλμος Β΄ (1246-1278).

……….Το 1278 η κυριαρχία περιήλθε στον ανδεγαυικό οίκο (Ανζού-Anjou) τής Νεάπολης, αλλά μέχρι το 1318 κυβερνούσαν απόγονοι των Βιλλεαρδουίνων. Η ανδεγαυική κυριαρχία διατηρήθηκε ως το 1432, όταν τα υπολείμματα τού πριγκιπάτου απορροφήθηκαν από τους Βυζαντινούς τού δεσποτάτου τού Μορέως.


  • .Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση