Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ

.

.

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ

 .

Αὔγουστος 406

Οἱ Ἀργινοῦσες εἶναι δύο μικρὰ νησάκια στὰ παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Λέσβο. Ἐκεῖ, στὴν εὐρύτερη ἀνατολικὴ μεριὰ τοῦ Αἰγαίου μέχρι τὸν Ἑλλήσποντο, εἶχαν μεταφερθεῖ τὰ θέατρα τῶν μαχῶν στὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου.

Οἱ δύο ἐμπόλεμες παρατάξεις καὶ οἱ σύμμαχοί τους ἔριζαν τώρα γιὰ νὰ προσεταιριστοῦν τὶς ἑλληνικὲς πόλεις τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Πολλὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ἐξ ἄλλου, πρώην σύμμαχοι–φόρου ὑποτελεῖς τῆς Ἀθήνας, εἶχαν πλέον ἀποστατήσει ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ἡγεμονία, ἀποτέλεσμα σὲ μεγάλο βαθμὸ τῆς καταστροφῆς τῶν Ἀθηναίων στὶς Συρακοῦσες.

Τὰ πράγματα γιὰ τὴν Ἀθήνα ἦταν ἰδιαίτερα κρίσιμα καὶ ρευστά. Τὸ 411 κατελύθη ἡ δημοκρατία μὲ τὸ λεγόμενο κίνημα τῶν Τετρακοσίων, τὸ ὁποῖο μετέτρεψε τὸ πολίτευμα τῆς Ἀθήνας σὲ ὀλιγαρχία προκαλῶντας μεγάλη ἀνα­ ταραχή. Λίγο καιρὸ μετὰ ὅμως οἱ ὀλιγαρχικοὶ ἔχασαν τὴν ἐξουσία καὶ ἡ δημο­ κρατία ἐπανῆλθε, μαζί της καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης. Τὴν ἴδια ἐποχή, ἡ Σπάρτη συμμαχεῖ μὲ τοὺς Πέρσες, οἱ ὁποῖοι τῆς προσφέρουν ἀφειδῶς πολλὰ χρήματα γιὰ τὴν κατασκευὴ στόλου. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς καθόρισε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν τελικὴ ἧττα τῆς Ἀθήνας στὸν Πελοποννησιακὸ Πόλεμο….

.

.

Ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ

.

.

.

Αφήστε μια απάντηση