ΚΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 197 π.Χ. – ΠΥΔΝΑ 168 π.Χ.

Διάταξη της Μάχης της Πύδνας (168 π.Χ)

ΚΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 197 π.Χ. – ΠΥΔΝΑ 168 π.Χ.

ΟΙ ΜΑΧΕΣ

Την εποχή όπου στο δυτικό τμήμα της Μεσογείου διεξαγόταν ο Β’΄Καρχηδονικός Πόλεμος (218-201 π.Χ.), στο ανατολικό η Ελλάδα ζούσε την φθορά τού Συμμαχικού Πολέμου (220-217 π.Χ.) ανάμεσα στην Αχαϊκή και στην Αιτωλική Συμπολιτεία και αντιμετώπιζε τις επεκτατικές βλέψεις τού βασιλιά τής Μακεδονίας Φιλίππου Ε΄.

Οι ελληνικές πόλεις-κράτη βρίσκονταν σε παρακμή. Οι Αθηναίοι είχαν εξελιχθεί σε κόλακες των ισχυρών, οι Αιτωλοί σε ληστές και τους Σπαρτιάτες κυβερνούσαν ηγέτες ο ένας χειρότερος από τον άλλον.

Ο μόνος που θα μπορούσε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία τής Ελλάδος ήταν ο Φίλιππος, ο οποίος ωστόσο δεν υπολόγισε σωστά την ρωμαϊκή απειλή και αντί να συνάψει χρήσιμες συμμαχίες είδε τους Ρωμαίους ανταγωνιστικά· πρώτα εκστράτευσε εναντίον τους στην Ιλλυρία (Α΄ Μακεδονικός Πόλεμος, 214 π.Χ.), και μετά συμμάχησε με τον Αννίβα, έστω κι αν τελικά δεν προσέφερε την παραμικρή βοήθεια στον καρχηδόνιο στρατηλάτη στον αγώνα του εναντίον των Ρωμαίων.

Παράλληλα ο Φίλιππος προσπάθησε να επεκτείνει τις κτήσεις του επιτιθέμενος στην Αίγυπτο, στην Πέργαμο, στην Ρόδο και σε διάφορες πόλεις τής Μικράς Ασίας. Όσο για την Αθήνα, αυτή την καταλεηλάτησε. Με την επιθετικότητά του ο Φίλιππος δημιούργησε πολλούς εχθρούς οι οποίοι, στην επιθυμία τους να τον εξοντώσουν, έδωσαν την αφορμή στην Ρώμη να επιτεθεί όχι μόνο εναντίον τής Μακεδονίας αλλά και εναντίον τής υπόλοιπης Ελλάδος.

Ρωμαϊκή προστασία

Οι Ρωμαίοι μετά την ολοκληρωτική συντριβή τής Καρχηδόνας γέμισαν αυτοπεποίθηση. Η Σύγκλητος, η οποία διαχειριζόταν τις υποθέσεις τού κράτους με τις ξένες χώρες, επιθυμούσε να διευρύνει τα όρια τής Ρώμης έστω κι αν κανείς ακόμη δεν οραματιζόταν την δημιουργία μιάς αυτοκρατορίας σαν τού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Εκείνο που σίγουρα επιζητούσε η Ρώμη σε αυτή την φάση ήταν να επεκτείνει την επιρροή της στην Ανατολή. Με αυτόν τον σκοπό έκανε σύμμαχό της την Αίγυπτο, το ασθενέστερο από τα τρία βασίλεια των επιγόνων τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτως ώστε να μην την αφήσει βορά των άλλων δύο ισχυρών, δηλαδή τής Συρίας και τής Μακεδονίας…..

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση