ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

 .

του Μ. Γ. Βαρβούνη λέκτορα Λαογραφίας ΔΠΘ

.

Η επιστήμη της Λαογραφίας στηρίζεται, όπως είναι γνωστό, σε τριών ειδών βοηθήματα και πηγές για την πρόοδο των μελετών της: στη βιβλιογραφία για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, στο ανέκδοτο πρωτογενές υλικό που προέρχεται από παλαιότερες επιτόπιες έρευνες στον υπό μελέτη πληθυσμό ή για το υπό ερευνά θέμα και στο λαογραφικό υλικό που συλλέγεται από επιτόπια και σύγχρονη έρευνα, η οποία τις περισσότερες φορές διεξάγεται από τον ίδιο τον ερευνητή.

Στην ειδικότερη περίπτωση των Πομάκων της Θράκης η τριπλή αυτή στήριξη των λαογραφικών μελετών εμφανίζεται σημαντικά προβληματική. Η υπάρχουσα για το θέμα βιβλιογραφία κινείται ανάμεσα στα δύο άκρα της εξαιρετικής ειδίκευσης και της απλοϊκής εκλαΐκευσης. Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται μελέτες κατά κύριο λόγο του κλάδου της Φυσικής Ανθρωπολογίαςκαι δευτερευόντως ιστορικές, με την ευρύτατη δυνατή χρήση του όρου· στη δεύτερη κατηγορία τοποθετούνται μελέτες εκλαϊκευτικές, με κοινωνιολογικό, ιστορικό ή λαογραφικό προσανατολισμό, που συνήθως αντλούν η μια από την άλλη και, βεβαίως, είναι στρατευμένες για την απόδειξη συγκεκριμένων πραγμάτων που αφορούν την καταγωγή και την εθνική συνείδηση των Πομάκων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές από τις ιστορικές και λαογραφικές μελέτες για τους Πομάκους έχουν το χαρακτηριστικό της στράτευσης, καθώς ο πληθυσμός αυτός, μοιρασμένος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, έχει γίνει συχνά αντικείμενο πολιτικής διαμάχης και οργανωμένης προπαγάνδας· τα πράγματα καθίστανται πιο περίπλοκα, από την εμπλοκή στο θέμα της Τουρκίας, η οποία λόγω του μουσουλμανικού θρησκεύματος των Πομάκων τους διεκδικεί επίσης, προσπαθώντας να τους καλλιεργήσει τουρκική εθνική συνείδηση. Η χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πρέπει να γίνεται λοιπόν με κριτική διάθεση και επιφυλακτικότητα, αν και στο σύνολο της, από θεματολογική άποψη, δεν μπορεί να υποστηρίξει το έργο μιας γενικότερης μελέτης των Πομάκων.

Η επιτόπια πάλι έρευνα είναι αρκετά δύσκολη στην πραγματοποίηση της, λόγω συγκεκριμένων δυσχερειών που παρουσιάζει η περίπτωση των Πομάκων: απαιτείται όχι μόνο η γνώση του γλωσσικού τους ιδιώματος, που, όπως δεν είναι γραπτό, είναι δύσκολο στην εκμάθηση και την κατανόηση του, αλλά και η άρση της επιφυλακτικότητας που δείχνουν απέναντι στους ξένους που πηγαίνουν να μελετήσουν τη ζωή και τα έθιμα τους……
.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.e-istoria.com

,

Αφήστε μια απάντηση