ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π. Σ. ΔΕΛΤΑ

..

Γλώσσες και εθνικές ομάδες τής Μακεδονίας στο έργο τής Π. Σ. Δέλτα

 .

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου

 .

……….Τα παιδικά κατεξοχήν βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα με ιστορικό περιεχόμενο ή έστω αναφορές, δηλαδή τα «Για την πατρίδα» (1909), «Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου» (1911), «Ο Μάγκας» (1935- με αρκετές ιστορικές διηγήσεις) και «Στα μυστικά του Βάλτου» (1937), θα μπορούσαν να θεωρηθούν ένα είδος θεματικής ενότητας στο σύνολο του έργου της συγγραφέας. Κεντρικό συνδετικό στοιχείο της τετραλογίας που οδηγεί σε ένα τέτοιου είδους συμπέρασμα αποτελεί η εμμονή στην Μακεδονία ως τόπο εξέλιξης των ιστορικών γεγονότων που περιγράφονται.

……….Απ’ ότι φαίνεται από τις χρονολογίες έκδοσης των βιβλίων, η ενασχόληση με την Μακεδονία αρχίζει για την Δέλτα την δεκαετία 1900-1910 περίπου, όταν σε έναν πρώτο «μακεδονικό κύκλο» γράφονται και εκδίδονται τα βιβλία «Για την πατρίδα» και «Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου», ενώ αναζωπυρώνεται δημιουργικά και πάλι στα μέσα της δεκαετίας του 30 με την ολοκλήρωση καταρχήν του «Μάγκα» και δύο χρόνια αργότερα του «Στα μυστικά του Βάλτου».

……….Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται στην βυζαντινή εποχή. Ανακαλώνται και εξαίρονται τα κατορθώματα των βυζαντινών στρατηγών κατά των Βουλγάρων εισβολέων και των διεκδικητών της ένδοξης μακεδονικής γης. Ο δεύτερος κύκλος, πιο σύγχρονος αυτήν την φορά παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο τον αγώνα των Ελλήνων ενάντια στους Βουλγάρους στην Μακεδονία του σχετικά πολύ πρόσφατου μακεδονικού αγώνα, εστιάζοντας το ενδιαφέρον ειδικά στην λίμνη των Γιαννιτσών, το «Βάλτο».

……….Στα δύο πρώτα μακεδονικά μυθιστορήματά της, η Δέλτα προσεγγίζει τον τόπο από ασφαλή χρονική απόσταση περιγράφοντας τους αγώνες των Βυζαντινών ενάντια στον ίδιο εχθρό, τους Βουλγάρους, το 1915 όμως έχει αρχίσει κιόλας να σχεδιάζει το «Στα μυστικά του Βάλτου».  Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στους λόγους που ενέπνευσαν στη Δέλτα την ενασχόληση με την Μακεδονία, ούτε και στις πηγές και στους τρόπους που μάζεψε τα αναγκαία στοιχεία και τις πληροφορίες για τα βιβλία της, αφού για αυτά τα θέματα έχουν ήδη γραφτεί αρκετά. Αυτό που κατά αρχήν ενδιαφέρει είναι η παρουσίαση από την Δέλτα των κατοίκων της Μακεδονίας και η προσέγγιση της εθνολογικής καθώς και γλωσσικής προβληματικής στον μακεδονικό χώρο, μιας προβληματικής που ειδικά «Στα μυστικά του Βάλτου» φαίνεται να είναι πολύ πιο περίπλοκη απ’ ότι στα αναφερόμενα σε παρωχημένες εποχές βιβλία της.

Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στό: http://www.e-istoria.com/

Αφήστε μια απάντηση