Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1941-1944

,

.

Η βουλγαρική κατοχή σε Μακεδονία και Θράκη  1941-1944

.
ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

……….Η εισβολή των Βουλγάρων στην Βόρεια Ελλάδα και η κατάληψη τής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απετέλεσε κάτι το πρωτοφανές και παράξενο από την πλευρά Διεθνούς Δικαίου. Η Βουλγαρία κατέλαβε επαρχίες ενός κράτους προς το οποίο δεν είχε κηρύξει τον πόλεμο, ούτε ήλθε σε εχθροπραξίες μαζί του, ούτε τού απηύθυνε οιανδήποτε προειδοποίηση ή τελεσίγραφο, ούτε διετύπωσε κάποια αξίωση. Σιωπηρά ακολούθησε τα γερμανικά στρατεύματα ο βουλγαρικός στρατός, με πλήθος διοικητικών αρχών, εγκαταστάθηκε μέχρι τον ποταμό Στρυμόνα, και ενσωμάτωσε την περιοχή αυτή στην βουλγαρική διοίκηση.

……….Το παράξενο – από πλευράς Διεθνούς Δικαίου- είναι ότι και η επίσημη ελληνική Κυβέρνηση, στην Αθήνα αρχικά, στο εξωτερικό έπειτα, τηρούσε και αυτή τυπική σιωπή έναντι τής βουλγαρικής εισβολής. Και μόνο στις αρχές Ιουλίου, αφού ήδη επί δυόμισι μήνες οι Βούλγαροι κατείχαν την μισή Βόρεια Ελλάδα, απεφάσισε να κηρύξει τον πόλεμο κατά τής Βουλγαρίας, αναδρομικώς έστω. Δεν δόθηκε ποτέ καμμία εξήγηση γιά εκείνη την υπέρμετρη καθυστέρηση.

……….Πάντως, στις 2 Ιουλίου 1941, ο πρεσβευτής τής Ελλάδος στο Λονδίνο Χ. Σιμόπουλος κοινοποιούσε στον Βρετανό Υπουργό των Εξωτερικών Άντονυ Ίντεν την απόφαση τής κυβερνήσεώς του με το παρακάτω έγγραφο (αρχείων Φόρεϊν Όφφις Κ. 6775/538/7). -Ήταν η πρώτη επίσημη ελληνική ανακοίνωση πως οι Βούλγαροι είχαν μπει στην Ελλάδα!…

«Βασιλική Πρεσβεία τής Ελλάδος,
Λήπερ Μπρούκ Στρήτ αρ. 51. 2 Ιουλίου 1941.

……….Κύριε,
……….Βάσει οδηγιών τής Κυβερνήσεώς μου, έχω την τιμήν να σάς πληροφορήσω ότι, συμφώνως προς πληροφορίας ληφθείσας υπό τής ελληνικής βασιλικής Κυβερνήσεως, εδάφη τού Βασιλείου τής Ελλάδος κατελήφθησαν υπό τού βουλγαρικού στρατού και πράξεις αγριότητος και βίας εκτελούνται εις βάρος τού ελληνικού πληθυσμού των εν λόγω περιοχών.

……….Η ελληνική βασιλική Κυβέρνησις μού έδωσεν οδηγίας όπως σάς πληροφορήσω ότι, συνεπεία τούτου, εμπόλεμος κατάστασις θεωρείται ως ισχύουσα μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, από τής ημερομηνίας καθ’ ην η Βουλγαρία κατέλαβεν ελληνικά εδάφη». Παραμένω κ.λπ…..


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com 
***

Αφήστε μια απάντηση