Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

.

Μακεδονικός Αγώνας προεστοί1

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ

Κατασκοπία, αντικατασκοπία και προπαγάνδα κατά τον Μακεδονικό Αγώνα..

Βλάσης Βλασίδης

 .

……….Η εδραιωμένη βουλγαρική παρουσία στην ύπαιθρο και τις κωμοπόλεις τής Μακεδονίας στις αρχές τού 20ού αιώνα έργο συστηματικών και πολύχρονων ενόπλων πιέσεων τού βουλγαρικού κομιτάτου τής «Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργανώσεως» (ΕΜΕΟ), οδήγησε και την ελληνική πλευρά στην σταδιακή υιοθέτηση τής ένοπλης αντιπαραθέσεως ως κύριου τρόπου δράσεως. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε με την αποστολή σωμάτων που αποτελούνταν είτε από Έλληνες πολίτες, είτε από αλύτρωτους Έλληνες (ιδίως Κρητικούς), κυρίως όμως από εντοπίους.

……….Έτσι ουσιαστικά τέθηκαν σε δεύτερη μοίρα οι εκπαιδευτικές, οι εκκλησιαστικές και οι λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες και έληξε η μακρά περίοδος τής ειρηνικής δράσεως. Απαραίτητα στοιχεία γιά την επιτυχία τού δεύτερου σχεδίου, δηλαδή τής ένοπλης δράσεως ήταν η δημιουργία ενός ιδιωτικού κέντρου, στο επιτυχημένο πρότυπο τής ΕΜΕΟ, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκθέσεως τής ελληνικής κυβερνήσεως έναντι τόσο τής Τουρκίας, όσο και των Μεγάλων Δυνάμεων. Το κέντρο αυτό θα αναλάμβανε:

  • Τον εξοπλισμό και την αποστολή σωμάτων στην Μακεδονία,
  • Την δημιουργία ενός δικτύου υποδοχής των ενόπλων,
  • Την συλλογή και την παροχή πληροφοριών,
  • Την πρόσβαση στις οθωμανικές αρχές,
  • Την οργάνωση των υπόδουλων πατριαρχικών σε μυστικές οργανώσεις,
  • Την κινητοποίηση όλου τού Ελληνισμού γιά την ευόδωση τού Αγώνα.

……….Στις 22 Μαΐου 1904 συστήθηκε στην Αθήνα το «Μακεδονικό Κομιτάτο», από μέλη τής παλαιότερης Εθνικής Εταιρείας. Πρόεδρός του ήταν ο Δημήτριος Καλαποθάκης, ιδιοκτήτης τής εφημερίδας Εμπρός και μέλη πολιτικοί, Αξιωματικοί και άλλοι επώνυμοι πολίτες. Σκοπός τού Κομιτάτου, σύμφωνα με το καταστατικό του, ήταν η άμυνα τού Ελληνισμού στην Μακεδονία, την Θράκη, την Ήπειρο και την Αλβανία, ουσιαστικά όμως τα ενδιαφέροντά του περιορίστηκαν στον μακεδονικό χώρο.

……….Σχεδόν παράλληλα η κυβέρνηση προχωρούσε στην δημιουργία οργανώσεως κατευθυνόμενης από τα προξενεία με επικεφαλής τον Γενικό Πρόξενο Θεσσαλονίκης Λάμπρο Κορομηλά. Γιά την αποφυγή συγκρούσεως αρμοδιοτήτων μεταξύ τού Κομιτάτου και των προξενείων, διαχωρίστηκαν τα πεδία δράσεώς τους. Έτσι το προξενείο Θεσσαλονίκης ανέλαβε την οργάνωση τού Αγώνα στα όρια τού βιλαετίου Θεσσαλονίκης και το Μακεδονικό Κομιτάτο στο βιλαέτι Μοναστηρίου.

……….Όταν άρχισε το 1904 η αποστολή ανταρτικών ομάδων από το Μακεδονικό Κομιτάτο, έγινε αντιληπτό ότι ο αγώνας εναντίον των Βουλγάρων θα ήταν μακρύς κι επίπονος. Τα ελληνικά σώματα γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι χωρίς την συνδρομή των εντοπίων όχι μόνον δεν θα μπορούσαν να φέρουν σε αίσιο πέρας την αποστολή τους αλλά και η εξολόθρευσή τους μέσα στο αντίξοο φυσικό περιβάλλον και κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν θέμα χρόνου. Επιτακτική πρόβαλλε, λοιπόν, η ανάγκη γιά την δημιουργία επιμελητείας που,

  • Θα εξασφάλιζε οδηγούς, πληροφοριοδότες και αγγελιαφόρους,
  • Θα φρόντιζε γιά την διατροφή και την απόκρυψη των σωμάτων, και θα περιέθαλπε τους τραυματίες.

  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση