ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ΠΕΤΣΕΝΕΓΟΙ

.

toyrkos misthoforos mayris ualassas

.

ΠΕΤΣΕΝΕΓΟΙ

.

……….Λαὸς τουρκικῆς καταγωγῆς.

……….Ζοῦσαν ὡς νομάδες στὰ δυτικὰ τῆς Κασπίας θάλασσας, μεταξὺ τοῦ Οὐράλη καὶ τοῦ Βόλγα. Κατὰ τὸ τελευταῖο πέμπτο τοῦ 10ου αι. θὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν περιοχὴ βορείως τοῦ Δούναβη.

……….Τὸ Βυζάντιο χρησιμοποίησε τοὺς Πετσενέγους κατὰ τὸν 10ο αι. ὡς συμμάχους κατὰ τῶν Βουλγάρων καὶ τῶν Ρώσων. Ὅταν ὅμως ὁ Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος ὑπέταξε τὴ Βουλγαρία, οἱ ληστρικὲς ἐπιδρομὲς τους εἶχαν ὡς στόχο ὄχι τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Βυζαντίου ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν αὐτοκρατορία.

……….Κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐτοκράτορα Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη (1078-1081) οἱ Πετσενέγοι μαζὶ μὲ τοὺς Κουμάνους λεηλάτησαν τὴν περιοχὴ τῆς Ἀδριανουπόλεως. Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1087 οἱ Πετσενέγοι εἰσέβαλαν μὲ τοὺς συμμάχους τους Οὕγγρους στὴ Θράκη.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε  στό :  www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση