ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

.

Μέγας Ἀλέξανδρος

.

.Ποιὸς εἶναι καὶ ποιὸς δὲν εἶναι Μακεδόνας

 

τοῦ Φεδερίκο Κάρλος Κρούτβιγκ Σαγρέδο
.
.
……….“Σ’ ἐκείνη τὴν ἑλληνικὴ περιοχή, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πραγματικὴ Μακεδονικὴ Γῆ, ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος λαός, ποὺ ἔφτασε νὰ ἀποκαλεῖται «μακεδονικὸς» χωρὶς νὰ εἶναι.  Στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ μιλοῦμε γιὰ «ψευδο-Μακεδόνες» ἤ «κλεπτο-Μακεδόνες». Οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς Μακεδόνες, δὲν εἶχαν ποτέ καμμία ἀπολύτως σχέση μὲ τοὺς Σλάβους, ποὺ ἐμφανίστηκαν χίλια χρόνια μετά.
.
……….Ὅταν ἐμφανίζονται οἱ σλάβοι, συμμετέχοντας στὶς ξενικὲς εἰσβολές, φαίνονται νὰ εἶναι ὑποταγμένοι καὶ κατακτημένοι τόσο ἀπὸ τοὺς Ἀβάρους (ἕναν λαὸ τουρκικῆς καταγωγῆς), ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους, ἄλλον ἕναν λαὸ τουρκικῆς καταγωγῆς.
.
……….Στὴν περίπτωση τῶν σκλάβων τῶν Βουλγάρων (ποὺ ὡς σλάβοι/σκλάβοι δὲν εἶχαν οὔτε ὄνομα, οὔτε προσωπικότητα), συνέβη τὸ ἐξῆς: ὑιοθέτησαν τὸ ὄνομα τῶν παλαιῶν Κυρίων καὶ ἀφεντῶν τους. Οἱ σλάβοι δὲν εἶχαν ποτὲ αὐθεντικὰ ἐθνικὰ ὀνόματα, ἀφοῦ ποτὲ δὲν σχημάτισαν ἔθνος.
.
……….Στὰ νότια τοῦ Δούναβη, μεταξὺ τῶν λαῶν ποὺ ἐπίσης τέθηκαν στὴν ὑπηρεσία τῶν Τούρκων κατακτητῶν, ὑπήρχαν καὶ οἱ «σκλάβοι τῶν Βουλγάρων». Αὐτοὶ έγκαταστάθηκαν σὲ περιοχὲς στὰ δυτικὰ τῆς πόλης τῆς Σόφιας.
.
……….Εἶναι προφανὲς ὅτι, προσδιορίζοντας τὸ ὄνομα «Μακεδόνες» σὲ τούτους τοὺς σλάβους, διαπράττεται μία διανοητικὴ καὶ πολιτικὴ ἀπάτη, ἀφοῦ οἱ αὐθεντικοὶ Μακεδόνες ἦταν μία ἑλληνικὴ ὀμάδα. Ὑιοθέτησαν τὸ ὄνομα τῶν γειτόνων τους,  ἐπειδὴ οἱ ἴδιοι δὲν εἶχαν –οὔτε ἐκεῖ— δικὸ τους  ἐθνικὸ ὄνομα, ὅπως ποτὲ οἱ σλάβοι δὲν εἶχαν δικὰ τους ἐθνικὰ ὀνόματα σὲ κανένα μέρος τῆς γῆς.
.
……….Οἱ σλάβοι ποὺ σήμερα ἔφτασαν νὰ ἀποκαλοῦνται «Μακεδόνες» καὶ ποὺ κατοικοῦν στὰ περίχωρα τῶν Σκοπίων,  δὲν ἔχουν ἀπολύτως καμμία σχέση μὲ τοὺς αὐθεντικοὺς Μακεδόνες.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο τοῦ Φιλέλληνα Φεδερίκο Κάρλος Κρούτβιγκ Σαγρέδο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

.

Αφήστε μια απάντηση