Αρχείο ετικέτας ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Εικονογράφηση του τραγουδιού "Ακρίτας "όνταν έλαμνεν". Πίνακας του Δ. Σκουρτέλη.
Εικονογράφηση του τραγουδιού “Ακρίτας “όνταν έλαμνεν”. Πίνακας του Δ. Σκουρτέλη.

……….Όπως ήδη αναφέρθηκε, το θεωρητικό αποτέλεσμα τού συστήματος τής διαιρετής κληρονομιάς είναι ο κατακερματισμός τής ιδιοκτησίας, το υψηλό ποσοστό πυρηνικών οικογενειών, το υψηλό ποσοστό γάμων και το χαμηλό μεταναστευτικό ρεύμα. Μπορούμε πράγματι να ελέγξουμε μερικές από αυτές τις θεωρητικές προσδοκίες στον πληθυσμό που εξετάζουμε. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ