Αρχείο ετικέτας ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 1912

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-1912

ΣΥ,

Ἄφιξη τούρκων αἰχμαλώτων

,

Στὶς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 1912, ὁ  συνταγματάρχης Δελαγραμμάτικας μετὰ  τὴν τελικὴ σφοδρὴ ἐπίθεση ποὺ ἐξαπέλυσε ἀπό τὶς 19/12 ἐναντίων τῶν ὀχυρωμένων τούρκων στὴν νῆσο Χῖο, τοὺς ἀναγκάζει νὰ παραδοθοῦν ἄνευ ὅρων. Αἰχμαλωτίστηκαν  37 ἀξιωματικοί καὶ 1.800 ὁπλίτες, ἐνῷ ἡ Χίος ἀπελευθερώθηκε ὁλοκληρωτικά  ἀπό τὴν ὀθωμανική κατοχή. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-1912