Αρχείο ετικέτας ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄

ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ (364-17/11/375) Flavius Valentinianus Ι

,.

……….

……….Στὶς 17 Νοεμβρίου τοῦ 375, πέθανε  (πιθανὸν ἀπό καρδιακὴ προσβολὴ), ὁ Αὐτοκράτωρ τοῦ Δυτικοῦ τμήματος τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, (Flavius Valentinianus) Οὐαλεντινιανός, ἤ Βαλεντινιανός Α’· ἀνακηρύχθηκε αὐτοκράτορας ἀπό τοὺς δικοικητὲς τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ στη Νίκαια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐννέα ἡμέρες μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ιοβιανού (Flavius Jovianus) (17/2/364). Διοίκησε ἀπό τὸ 364 ἔως τὸν θάνατό του, τὸ 375. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ (364-17/11/375) Flavius Valentinianus Ι