Αρχείο ετικέτας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ-Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1941 ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 10/8/1943

,

,

Ὁ μῦθος τῆς ‘’ἀντίστασης’’ τῶν ἀλβανῶν καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικό ἀντάρτικο ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941 ἔως τὸ Σύμφωνο τῆς Κονίσπολης στὶς 10/8/1943

.

Οἱ πρῶτες ἑλληνικὲς ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις 

……….Μετὰ ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ εἰσβολὴ καὶ τὴν δυσμενὴ τροπὴ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ἡ ἀποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἔφερε τὴν Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ μειονότητα σὲ τραγικὴ θέση. Ἡ ἐνεργὴ συμμετοχὴ τοῦ πληθυσμοῦ ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, «ἀνταποδόθηκε» ἀπὸ τοὺς αλβανούς (μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν Ἰταλῶν) μὲ διώξεις ἐναντίον τοῦ ἑλληνοορθόδοξου στοιχείου σὲ ὅλη τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1941 ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 10/8/1943

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ-Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

,

,

Βασίλειος Σαχίνης-Η δολοφονία τού ηγέτη τού
Μετώπου Απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου

,

……….Στὶς 18 Νοεμβρίου τοῦ 1943, μία μέρα μετὰ τὴν σύλληψή του ἀπό ἀλβανούς κομμουνιστές, καὶ ἀφοῦ βασανίστηκε γιὰ νὰ ἀποκαλύψῃ πληροφορίες, ἐκτελεῖται ὁ ἡγέτης καὶ Ἐθνομάρτυρας τοῦ Μετώπου Ἀπελευθερώσεως Βορείου Ἠπείρου (ΜΑΒΗ), Βασίλειος Σαχίνης. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ-Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Εἰκόνα :Σ. Ἀλεξίου, «Ἡ ἑλληνικὴ σημαία στὴν Κορυτσᾶ τὸ 1940. Ἀρχεῖο Μ. Γ. Τσαγκάρη.Πληροφορία Νικόλαος Τόλης. 

,,

Το Βορειοπηειρωτικό στην διάρκεια τού Β΄Παγκοσμίου Πολέμου 

……….Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα, ἀπετελεῖ μία ἀπό τὶς πιὸ μαῦρες  σελίδες τῆς νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, καθὼς συνδέεται μὲ μία μαρτυρικὴ περιοχὴ μὲ ἔντονο Ἑλληνικό στοιχεῖο καὶ παράδοση, ἡ ὁποῖα εἶχε τὴν τραγικὴ μοῖρα νὰ ἀπελευθερωθεῖ τρεῖς φορὲς ἀπό τὰ  Ἑλληνικά στρατεύματα, τὸ 1912, τὸ  1914 καὶ τὸ  1940, ἀλλά καὶ τὶς τρεῖς φορὲς ξαναχάθηκε. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ