Αρχείο ετικέτας ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1901

,

Ἡ βασίλισσα Ὄλγα- δημιουργία τοῦ Γεώργιου Ἰακωβίδη.
Ἡ βασίλισσα Ὄλγα- δημιουργία τοῦ Γεώργιου Ἰακωβίδη.

,

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1901

……….Δυόμισι χρόνια μετὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Θεοτόκη στὴν ἐξουσία, ἀπροσδόκητο γεγονός, ἄσχετο μὲ τὸ κυβερνητικὸ του ἔργο, προκάλεσε τὴν πτώση του. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1901