Αρχείο ετικέτας ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6/1/1454)

,

Μονὴ Ἱωάννου Βαπτιστοῦ (Σέρρες). Τοιχογραφία ἀπεικονίζουσα τὸν Γεννάδιο Σχολάριο. Στὴν Μονὴ ἀποσύρθηκε ὁ πρῶτος μετὰ τὴν Ἅλωση Πατριάρχης, ὅπου ἀπεβίωσε καὶ ἐτάφη.
Μονὴ Ἱωάννου Βαπτιστοῦ (Σέρρες). Τοιχογραφία ἀπεικονίζουσα τὸν Γεννάδιο Σχολάριο. Στὴν Μονὴ ἀποσύρθηκε ὁ πρῶτος μετὰ τὴν Ἅλωση Πατριάρχης, ὅπου ἀπεβίωσε καὶ ἐτάφη.

 

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6/1/1454)

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Στήβεν Ῥάνσιμαν «Ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως»

……….(…) Ὁ Μωάμεθ μετὰ τὴν φρικώδη κατάκτηση τῆς Βασιλεύουσας, θέλησε νὰ δείξῃ ὅτι θεωροῦσε τοὺς Ἕλληνες πιστοὺς ὑπηκόους του, ὅπως καὶ τοὺς τούρκους. Βλέποντας τὸν ἑαυτὸ του ὡς διάδοχο τῶν Χριστιανικῶν Αὐτοκρατόρων, τὸ πρῶτο του μέλημα ἦταν νὰ μεριμνήσῃ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6/1/1454)