Αρχείο ετικέτας ΓΕΥΓΕΛΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΔΕΛΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ἤ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

Ἀριστερά ὁ Μακεδονομᾶχος Χρῆστος Δέλλιου ἤ Ζαχαροπλάστης σὲ  μεγάλη ἡλικία, καὶ δεξιὰ  ἡ «Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Γευγελῆς».

,

……….(…) Εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς Γευγελῆς, οἱ Ἕλληνες ἐδοκίμασαν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τοὺς κατατρεγμοὺς τοῦ βουλγαρικοῦ κομιτάτου καὶ κατὰ τὰ ἔτη 1901—1904, οἱ δολοφονηθέντες Ἕλληνες ὑπερέβησαν τοὺς 140. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΔΕΛΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ἤ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ