Αρχείο ετικέτας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΩΗΣ

ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-Ιερ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΩΗΣ (+18/3/1944)

.

ΙΕΡΕΙΣ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ

Ιερ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΩΗΣ

.

……….Το χωρίο Κεντρικό Άρτης είναι κοντά στον Άραχθο ποταμό. Το αποτελούν έξι αραιοκατοικημένοι συνοικισμοί, που απέχουν ο ένας από τον άλλο τρία ως έξι χιλιόμετρα. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-Ιερ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΩΗΣ (+18/3/1944)