Αρχείο ετικέτας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΩΝ – ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΩΝ

,

.

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΩΝ – ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΩΝ

 

……….(…) Ἡ πρώτη ἀξιομνημόνευτη ἐνέργεια ἡ ὁποία ἀποσκοποῦσε σὲ ταυτόχρονη ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων, Σέρβων, βουλγάρων καὶ ὅλων τῶν χριστιανῶν τοῦ Αἵμου ἐναντίον τῶν ὀθωμανῶν, ἔγινε ἀπὸ τὴν Φιλική Ἑταιρεία τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1817, ἀπὸ τὸν Φιλικὸ Γεώργιο Λεβέντη, διευθυντὴ τοῦ Ῥωσικοῦ Προξενείου στὸ Ἱάσιο. Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Γεώργιο Ὀλύμπιο, ὁ ὁποῖος εἶχε μετάσχει τῆς Σερβικῆς Ἐπαναστάσεως, ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Σέρβο ἡγέτη, Καραγιώργη Πέτροβιτς, Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΩΝ – ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΩΝ