Αρχείο ετικέτας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (π. ἡμ. 29/2/1900 – 20/9/1971)

,

,

 «…Δὲν θέλω νὰ γίνῳ μήτε δικηγόρος, μήτε δημοσιογράφος, μήτε μποέμ. Ἡ μόνη κλίση ποὺ ἔχω, εἶναι νὰ θέλῳ νὰ φτιάξῳ ποιήματα, ὑπομονετικά, πεισματάρικα, δουλεύοντας μῆνες καὶ χρόνους σὰν κινέζος, ἤ μανιακὸς χειροτέχνης. Ἡ ἐξωτερικὴ ὑποτέλεια θὰ μὲ πληγώνῃ σ’ ὅλη μου τὴν ζωή. Θὰ μὲ κρατᾷ ἐντοιχισμένο. Κι ὅμως, ἡ παραμικρὴ σταγόνα ζωῆς, φέρνει μιὰ τέτοια διαστολὴ στὴν ψυχή μου…» Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (π. ἡμ. 29/2/1900 – 20/9/1971)