Αρχείο ετικέτας δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

,ipen-omiros

,

δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας// δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ