Αρχείο ετικέτας ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ..

Δυοβουνιώτης ( Ξήκης ) Ἰωάννης
(Δύο Βουνὰ Οἴτης 1757 -  ­ Σάλωνα 1831)

.

……….Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν Ξήκης Ἰωάννης καὶ τὸ ἐπώνυμο Δυοβουνιώτης προέρχεται ἀπὸ τὸν τόπο καταγωγῆς του. Προεπαναστατικὰ ἦταν ἀρματολὸς στὴ Λοκρίδα καὶ τὸ 1820 μυήθηκε στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία. Μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπελευθέρωσε τὴν Μπουδονίτσα (13 Ἀπριλίου 1821) καὶ συνεργάστηκε μὲ τὸν Διάκο σὲ κοινὲς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις. Στὸν Δυοβουνιώτη ὀφείλεται τὸ σχέδιο ἀμύνης στὴν μάχη τῶν Βασιλικῶν (26 Αὐγούστου 1821), ποὺ ὁδήγησε σὲ λαμπρὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ