Αρχείο ετικέτας ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.

«Γιορτή στο Γαστούρι Κέρκυρας, 1903» Φ.Μπουασονά.
ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.

……….Ἡ Ἑπτανησιακή ἐλευθερία ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα σκληροτάτων ἀγώνων καὶ μεγίστων θυσιῶν, μακρᾶς ἀναμονῆς καὶ ἐθνικῆς ἐγκαρτερήσεως. Κατὰ τὴν μακραίωνα δουλείαν των, αἱ Ἰόνιοι Νῆσοι διετήρησαν ἀλώβητον τὴν παρακαταθήκην τῆς  παραδόσεως, παρέσυραν πρὸς τὸν Ἑλληνισμόν στοιχεῖα ξένα καὶ ἀλλότρια, συνέθεσαν τὴν σοφίαν τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἀναγεννητικῆς ἐμπειρίας τῆς Δύσεως καὶ διεμόρφωσαν ἐξαίρετον πολιτισμόν, ἵδρυσαν τὰς πρώτας αὐτονόμους Ἑλληνικάς πολιτείας καὶ διέπλασαν ἡγέτιδα πνευματικήν καὶ πολιτικήν τάξιν. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ